Wilde bijen op de Rode Lijst en op de postzegel

Den Haag, 10 mei 2021. Het gaat niet goed met de bij in Nederland. Om de aandacht te vestigen op de belangrijke rol die bijen spelen bij het bestuiven van wilde bloemen, fruit en andere landbouwgewassen, komt PostNL met een nieuwe postzegel.

Op het postzegelvel Bedreigde bijen staan links zeven bewegende bijen die over een warmgele honingraat rondkruipen. Op de postzegels rechts zijn vier stilzittende bijen afgebeeld. In de achtergrond zijn kubussen in koele kleuren te zien als verbeelding van de stad. Verstedelijking is een van de oorzaken van de achteruitgang van de wilde bij.

Meer dan de helft

In ons land komen 331 soorten wilde bijen voor. Meer dan de helft ervan staat op de Rode Lijst van Nederlandse bijen (2018) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De soorten kwamen op deze lijst omdat ze verdwenen zijn uit ons land, (ernstig) bedreigd worden, kwetsbaar of gevoelig zijn.

Extra speciaal

De postzegels Bedreigde bijen zijn ontworpen door grafisch ontwerper Karen Polder uit Den Haag. Polder is sterk betrokken bij het lot van de wilde bij. “De bedreiging van deze bijen is een belangrijk onderwerp dat mij na aan het hart ligt. Dat maakte het extra speciaal deze postzegels te ontwerpen.”

Levendig versus stil

Op allerlei manieren is in de postzegels de tegenstelling zichtbaar tussen bijen waarmee het wel en waarmee het niet goed gaat. Dat is te zien aan de aantallen, de kleuren, de structuur van de achtergrond en de positie op het vel. “Links hebben de bijen hun vleugels gespreid en richten ze zich naar elkaar”, zegt Polder. “Er is daar interactie, het is er levendig. De bijen rechts zitten stil en zijn op zichzelf.”

Zelf iets doen

De tekst op de velrand benadrukt het belang van de wilde bij en de mogelijkheden om bijensterfte tegen te gaan. Zo kunnen lokale overheden parken, plantsoenen en bermen bijvriendelijker maken. Maar ook thuis kunnen we iets doen, door bijvoorbeeld bijenhotels te plaatsen en in de tuin tegels te vervangen door groen met veel bloemen. Er lijkt steeds meer aandacht voor het lot van de wilde bij te komen. Aan de Nationale Bijentelling 2021 in het weekend van 17 en 18 april deed een recordaantal mensen mee. Zij telden meer bijen dan het jaar daarvoor.

Verkrijgbaarheid

Het postzegelvel Bedreigde bijen telt 6 postzegels in twee ontwerpen met de waarde aanduiding Internationaal 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram met een bestemming buiten Nederland. De postzegels zijn vanaf 10 mei 2021 verkrijgbaar bij de Bruna-winkels en via www.postnl.nl/bijzondere-postzegels. De postzegels zijn ook telefonisch te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn is onbepaald.