PostNL en vakorganisaties bereiken principeakkoord cao’s

Den Haag - PostNL en vakorganisaties BVPP, CNV en VHP2 hebben principeakkoorden bereikt over een nieuwe cao voor PostNL en cao voor zaterdagbestellers. Deze vakorganisaties leggen beide principeakkoorden positief voor aan hun achterban. Ook de FNV legt het resultaat van het cao-overleg aan haar leden voor. Afgesproken is dat het salaris omhoog gaat met 3 procent in vijftien maanden. In de cao voor PostNL zijn ook afspraken gemaakt over pensioenopbouw, duurzame inzetbaarheid en het in dienst nemen van meer pakketbezorgers.

Looptijd en salarisverhoging

De nieuwe cao voor PostNL en cao voor zaterdagbestellers gaan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2019 en lopen tot en met 31 maart 2020. Het salaris wordt in drie stappen verhoogd met in totaal 3 procent. Daarnaast ontvangen alle medewerkers die onder deze cao’s vallen in januari 2020 een eenmalige uitkering van 100 euro netto bij een voltijd dienstverband.

Werkgelegenheid

PostNL wil voor meer mensen banen creëren. Zo is afgesproken dat er 500 extra pakketbezorgers in 2019 in dienst worden genomen om de groei bij Pakketten op te vangen en om de werkdruk voor medewerkers te verlagen. PostNL gaat ook 200 pakketbezorgers met een tijdelijke aanstelling een vast contract aanbieden. Er worden tenminste 30 functies opengesteld op het internationale sorteercentrum van PostNL. Het gaat om functies die nu nog flexibel ingevuld worden. PostNL wilde graag nieuwe afspraken maken over contracting, dat betrekking heeft op de inzet van externe partijen voor het sorteren van pakketten in de avonduren. De FNV wilde hier helaas geen afspraken over maken.

Ledenraadplegingen

De verwachting is dat de uitkomst van de ledenraadplegingen 28 februari bekend zijn. De cao voor PostNL geldt voor ongeveer 18.000 medewerkers van PostNL. De cao voor zaterdagbestellers betreft in totaal circa 500 medewerkers. Postbezorgers hebben een eigen cao.