PostNL en vakorganisaties bereiken principeakkoord cao’s

PostNL en vakorganisaties BVPP en CNV hebben een principeakkoord getekend over een nieuwe cao voor PostNL en cao voor zaterdagbestellers. De vakorganisaties leggen beide principeakkoorden met een positief advies voor aan hun achterban. Ook FNV legt het resultaat aan haar leden voor. Er is een loonstijging afgesproken van in totaal 5,5 procent in twee jaar en een eenmalige uitkering van 0,5 procent. In de cao voor PostNL zijn ook afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, het in dienst nemen van meer pakketbezorgers en een vergoeding voor thuiswerkers.

Loon en extra uitkeringen

Het principeakkoord omvat een structurele loonstijging van in totaal 5,5 procent in twee jaar, een resultaatafhankelijke uitkering van 2 procent over 2020 en een eenmalige uitkering van 0,5 procent in december 2020. Daarbij komt nog de al eerder aangekondigde extra netto uitkering van 250 euro als waardering voor het werken tijdens de coronacrisis. En mensen met een kantoorbaan krijgen een thuiswerkvergoeding van 45 euro netto per maand.

Daarnaast zijn de volgende afspraken gemaakt:

Duurzame inzetbaarheid

  • Verlenging en verbetering van de regeling duurzaam doorwerken (voorheen het Generatiepact). De regeling waarbij oudere medewerkers minder kunnen werken met gedeeltelijk behoud van salaris en pensioenopbouw.
  • Een regeling voor vervroegd uittreden (3 jaar voor de AOW-leeftijd) voor 300 medewerkers met een fysiek zwaar beroep.
  • Van 50 naar 100 weken verlof sparen om eerder te kunnen stoppen met werken.
Goed werk met zekerheid
  • Het vergemakkelijken van de doorstroom vanuit het postbedrijf naar andere, groeiende onderdelen van PostNL, zoals Pakketten & Logistiek en IT/digital.
  • Het plan om het aantal pakketbezorgers in dienst van PostNL uit te breiden naar 2.000.
  • 200 contracten voor bepaalde tijd versneld omzetten in contracten voor onbepaalde tijd bij Pakketten & Logistiek.
Goed werk- en opdrachtgeverschap
  • PostNL wil werken in loondienst voor pakketbezorgers in de sector stimuleren. Op dit moment heeft 80% van de pakketbezorgers een arbeidsovereenkomst en werkt in loondienst óf bij PostNL (PostNL-cao) óf bij een ondernemer (BGV-cao). De cao-partijen streven na dat dit de norm wordt in de gehele pakkettensector om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen.
  • In dienst nemen van 200 uitzendkrachten voor toekomstbestendige functies binnen PostNL.
Goede werkomgeving
  • Intentieverklaring voor afspraken in de pakkettensector voor het verminderen van zware pakketten (> 23 kg) om het werk van pakketbezorgers te verlichten en ten behoeve van gelijk speelveld en het voorkomen van concurrentie op arbeidsomstandigheden.

Ledenraadplegingen

De verwachting is dat de uitkomsten van de ledenraadplegingen van de vakorganisaties op 8 december 2020 bekend zijn. De cao voor PostNL geldt voor bijna 18.000 medewerkers van PostNL. De cao voor zaterdagbestellers betreft ruim 300 medewerkers. Postbezorgers hebben een eigen cao.

Meer informatie

Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation.