ACM: voorgenomen samenvoeging PostNL en Sandd vergunningsplichtig

Den Haag - De Autoriteit Consument en Markt heeft bekend gemaakt dat de voorgenomen samenvoeging van de postnetwerken van PostNL en Sandd vergunningsplichtig is. Dit betekent dat de eerste fase van de toetsing is afgerond. PostNL en Sandd zullen nu een vergunningsaanvraag indienen bij de ACM.

Betrouwbaar, bereikbaar, betaalbaar

PostNL en Sandd maakten op 25 februari bekend dat zij het voornemen hebben om hun beide postnetwerken samen te voegen. Bedrijven en consumenten zullen door de transactie voor de toekomst verzekerd zijn van een postvoorziening die voldoet aan hoge kwaliteitseisen; die bereikbaar blijft, ook voor het platteland en in krimpregio’s; en die betaalbaar blijft voor verzenders. De consolidatie brengt ook meer baanzekerheid voor duizenden postbezorgers en maakt het mogelijk om de krimp van de postmarkt op een sociale manier op te blijven vangen.

Goedkeuringstraject

De ACM is bevoegd te oordelen over de mededingingsrechtelijke gevolgen van de voorgenomen transactie. De tweede fase van het ACM-traject kent een wettelijke termijn van maximaal dertien weken, met een mogelijke uitloop vanwege de mogelijkheid voor de ACM om de klok stil te zetten als zij vragen stelt aan partijen. Een zorgvuldig en voortvarend proces is van belang voor de continuïteit van de postvoorziening en de werkgelegenheid in de postsector.