Agenda van de aanstaande jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018 op 17 april 2018

6 maart 2018 - Den Haag – PostNL N.V. publiceert vandaag de agenda van de aanstaande jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018 op 17 april 2018.

Op de agenda van de vergadering staan onder andere de bespreking van het jaarverslag 2017, de goedkeuring van de jaarrekening 2017 en het voorstel tot uitkering van dividend over het boekjaar 2017 aan de houders van gewone aandelen van €0,23 per gewoon aandeel naar keuze van de aandeelhouders in contanten of gewone aandelen.

De Raad van Commissarissen draagt Jan Nooitgedagt voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen en Jacques Wallage ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen. Het voorstel tot herbenoeming van de heer Wallage is met aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad tot stand gekomen. Ten slotte heeft de Raad van Commissarissen het voornemen Pim Berendsen te benoemen tot CFO en lid van de Raad van Bestuur.

Agenda

De agenda en overige relevante informatie zijn te vinden op onze website:
https://www.postnl.nl/over-postnl/over-ons/onze-governance/aandeelhoudersvergadering.

De vergadering zal gehouden worden op dinsdag 17 april 2018 om 14.00 uur in het Marriott hotel Den Haag, Johan de Wittlaan 30 (2517 JR) te Den Haag.

Dividend

Als bovengenoemd voorstel wordt aangenomen, zullen de aandelen ex dividend handelen vanaf 19 april 2018. De dividend registratiedatum is 20 april 2018. Aandeelhouders kunnen van 23 april 2018 tot en met 7 mei 2018 hun keuze maken tussen uitkering van dividend in aandelen of in contanten. Als er geen keuze wordt gemaakt, zal het dividend in contanten worden betaald. De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland. De omwisselverhouding geschiedt op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 3, 4 en 7 mei 2018. Het streven is de waarde van het stockdividend, gebaseerd op VWAP, afhankelijk van afronding, premievrij te laten zijn. Er is geen handel in rechten op stockdividend. Het dividend zal vanaf 9 mei 2018 betaalbaar worden gesteld.