Akkoord nieuwe pensioenregeling PostNL

Den Haag, 27 juni 2024 – PostNL en vakorganisaties FNV, CNV en BVPP hebben een akkoord ondertekend voor een nieuwe pensioenregeling PostNL. Een ruime meerderheid van de leden van de vakorganisaties stemde in met de nieuwe regeling, die ingaat op 1 januari 2026.

Eerder dit jaar bereikte PostNL een principeakkoord met de vakorganisaties over een nieuwe pensioenregeling. De aanleiding voor deze nieuwe regeling is de Wet toekomst pensioenen die vorig jaar werd aangenomen, waardoor er nieuwe regels voor pensioenen zijn. Deze nieuwe regeling geldt voor de mensen die vallen onder de cao PostNL en het senior management van PostNL en moet ervoor zorgen dat de pensioenen beter meebewegen met de economie, bijvoorbeeld als de prijzen stijgen.

Het Pensioenfonds PostNL verwerkt de komende tijd alle afspraken die in het transitieplan staan en zorgt ervoor dat per 1 januari 2026 de nieuwe regeling ingaat.