Focus op het potentieel van Pakketten

Gebalanceerde volumegroei die leidt tot betere winstgevendheid en cashconversie

The Hague

Lees het hele persbericht:
Engelse versie (geheel)
Nederlandse versie

Hoofdpunten PostNL Pakketten

 • E-commerce in de Benelux blijft sterk groeien. Dat biedt kansen en verder groeipotentieel
 • Aanbod wordt uitgebreid met extra diensten door innovatie en slimme uitbreiding infrastructuur
 • Opening van nieuw sorteercentrum speciaal voor kleine pakketten gepland in 2021
 • Nieuwe commerciële initiatieven voor optimale klantwaarde
 • Gebalanceerde volumegroei die leidt tot betere winstgevendheid en cashconversie vormt de basis voor waardecreatie

Vooruitzichten PostNL

 • Verwachting UCOI 2019 bevestigd: € 170 miljoen - € 200 miljoen
 • Met ingang van 2020 worden de verwachtingen gebaseerd op een genormaliseerde EBIT en free cash flow (FCF)
 • De genormaliseerde EBIT zal naar verwachting toenemen, leidend tot een FCF van meer dan 50% van de genormaliseerde EBIT na 2020 als duurzame basis voor het rendement voor aandeelhouders

Bij de Capital Markets Day die vandaag wordt gehouden presenteert PostNL een strategie-update voor het pakkettenbedrijf, gericht op margeverbetering en verlaging van de kosten per bezorgd pakket. Het pakkettenbedrijf kan op die manier een betere balans realiseren tussen volumegroei, winstgevendheid en duurzame cashgeneratie. PostNL maakt vandaag ook bekend dat het met ingang van 2020 nieuwe financiële maatstaven gaat hanteren. Het gaat om genormaliseerde EBIT (earnings before interest and tax) en FCF (free cash flow). Deze maatstaven zijn gekozen om de zichtbaarheid en vergelijkbaarheid van de financiële resultaten te verbeteren.

Herna Verhagen, CEO PostNL: “PostNL speelt een sleutelrol in de sterke groei van e-commerce in de Benelux. Ons pakkettenbedrijf is de afgelopen vijf jaar met bijna 100% gegroeid en bezorgt inmiddels 251 miljoen pakketten per jaar. Onze strategie-update bevat een aantal elementen om de groei van e-commerce verder vorm te geven. We streven naar hogere klanttevredenheid met innovatieve oplossingen, nieuwe diensten en een verbeterde digitale interactie met de consument. Door verbetering van klantwaarde, een sterke focus op efficiëntie en innovatieve investeringen in onze capaciteit kunnen we de gemiddelde marge per pakket verbeteren. Gebalanceerde groei, winstgevendheid en duurzame cashgeneratie, gekoppeld aan de behoeften van de maatschappij, onze mensen en het milieu, vormen de basis voor waardecreatie voor al onze stakeholders.”

Betere balans tussen volume en waarde

De strategie van Pakketten is gericht op waardecreatie door optimalisatie van klantwaarde en diverse andere commerciële en operationele initiatieven. Door optimalisatie van de collectie, het transport en de netwerkbeheersing worden de kosten per pakket lager. Door meer en beter digitaal contact met de consument kunnen we het pakket vaker bij de eerste bezorgpoging aan de klant overhandigen. Daardoor kost het bezorgen minder tijd en maken we minder kilometers. We zullen nieuwe, slimme opties introduceren voor consumenten om pakketten aan huis of in de buurt te kunnen ontvangen.

We gaan uit van een volumegroei van ~14% CAGR (2018-2022). De uitbreiding van logistieke oplossingen met een focus op nichemarkten en aanvullende diensten zijn een aanvulling op de dienstverlening. De internationale activiteiten van Spring helpen de groei van Pakketten. Dit komt door de optimalisatie van het grensoverschrijdende netwerk en doordat het de netwerken in de Benelux voedt. Een en ander vertaalt zich naar een verder te verwachten aanhoudende omzetgroei (aanname: 10-12% CAGR 2018-2022), met een betere balans tussen volume en waarde.

Lagere kosten per pakket door apart sorteren kleine pakketten

Om toekomstige volumegroei te faciliteren blijft PostNL in extra capaciteit investeren en zich richten op het realiseren van verdere netwerkefficiëntie op de benuttingsgraad. PostNL is voornemens om in 2021 een sorteercentrum voor kleinere pakketten op een centrale locatie in Nederland te openen. Deze sorteeroplossing voor kleine pakketten is sterk geautomatiseerd en is 24/7 operationeel, wat zal leiden tot lagere sorteerkosten. Omdat kleine pakketten op dit moment goed zijn voor circa 40% van ons totale volume kan dit sorteercentrum de distributiecapaciteit in ons bestaande netwerk aanzienlijk verbeteren. Met deze uitbreiding realiseren we verdere groei, maar beperken we de investeringen na een piek in 2020. Hiermee creëert PostNL de ruimte om de marge te verbeteren en een beter cashflowprofiel na 2020.

Een duurzaam postbedrijf

Bij Mail in Nederland vraagt de structurele daling van de postvolumes om een voortgaande nadruk op de realisatie van kostenbesparingen. De eerder aangekondigde, voorgenomen consolidatie van de Nederlandse postnetwerken is van essentieel belang om de postmarkt in Nederland betrouwbaar, betaalbaar, innovatief en voor iedereen toegankelijk te houden. Datzelfde geldt voor regelgeving die aansluit op een markt die structureel krimpt. Het is ook een voorwaarde voor duurzame winstgevendheid en cashflow. De voorgenomen consolidatie van de netwerken legt daarmee het fundament voor een duurzame postvoorziening in Nederland. De elementen van de voorgenomen consolidatie en de daaropvolgende integratie zijn hetzelfde als op 25 februari 2019 gepresenteerd. Een en ander wordt geactualiseerd zodra de voorgenomen transactie is afgerond.

Nieuwe financiële maatstaven

PostNL maakt vandaag ook bekend dat het met ingang van 2020 nieuwe financiële maatstaven gaat hanteren: genormaliseerde EBIT (earnings before interest and tax) en FCF (free cash flow). Deze maatstaven zijn gekozen om de zichtbaarheid en vergelijkbaarheid van de financiële resultaten van PostNL te verbeteren.

Verwachtingen

PostNL bevestigt vandaag het UCOI-vooruitzicht voor 2019 van € 170 miljoen tot € 200 miljoen. Het vooruitzicht voor 2019 komt neer op een genormaliseerde EBIT van € 155 miljoen - € 185 miljoen. Uitgaand van de goedkeuring voor de transactie met Sandd in het vierde kwartaal van 2019 bedraagt het effect op het resultaat in 2019 naar verwachting € 25 miljoen - € 35 miljoen, op basis van de financiële informatie die op 25 februari 2019 is gepresenteerd. De genormaliseerde EBIT neemt naar verwachting toe. De FCF kan dan uitkomen op meer dan 50% van de genormaliseerde EBIT na 2020 wat zorgt voor een duurzame basis voor aandeelhouderswaarde.

Duurzame free cash flow-generatie

Hoewel de winstgevendheid naar verwachting al in 2020 verbetert, wordt dat nog niet direct in de FCF zichtbaar. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn: 

 • Investeringen in de infrastructuur voor Pakketten die de groei verder moeten stimuleren. Deze investeringen worden vanaf 2021 lager;
 • Voortgaande investeringen in werkkapitaal door veranderingen in de omzetmix, in combinatie met stringent werkkapitaalbeheer;
 • Het effect van de voorgenomen consolidatie van de postnetwerken;
 • De laatste transitionele betaling voor pensioenregelingen in 2020.

Na 2020 verbetert het cashconversiepotentieel van PostNL naar verwachting aanzienlijk, met een substantiële stijging van FCF naar ruim 50% van de genormaliseerde EBIT.

Gepubliceerd op 7 mei 2019 om 6.45 uur