In lijn met focus op Benelux zijn voorbereidingen voor verkoop Nexive en Postcon gestart

Den Haag

Full press release (EN)

Volledig persbericht (NL)

Financiële highlights 2e kwartaal 2018

 • Omzet steeg naar € 851 miljoen (Q2 2017: € 836 miljoen)
 • Omzet gerelateerd aan e-commerce steeg naar 44% (YTD 2017: 36%)
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat € 25 miljoen (Q2 2017: € 46 miljoen)
 • Winst over de periode € (1) miljoen (Q2 2017: € 29 miljoen)
 • Netto kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten € (56) miljoen (Q2 2017: € (68) miljoen)
 • Geconsolideerd eigen vermogen € 13 miljoen (Q1 2018: € 58 miljoen)

Operationele highlights 2e kwartaal 2018

 • Volume Pakketten steeg met 22%
 • Volume geadresseerde post daalde met 10,8%
 • Bezorgkwaliteit 95%
 • Kostenbesparing van € 10 miljoen gerealiseerd

Voorbereiding verkoopproces Nexive en Postcon gestart

 • Voorbereidingen voor verkoop van Nexive en Postcon gestart
 • Nexive en Postcon worden vanaf Q3 2018 gerapporteerd als niet-voortgezette activiteiten, wat leidt tot aangepaste segmentindeling met Mail in Nederland, Pakketten (inclusief Spring) en PostNL Overig
 • Verwachte impact op geconsolideerd eigen vermogen in Q3 2018 circa € (40) miljoen
 • Bijstelling van ongeveer € 25 miljoen op ambitie voor onderliggend cash bedrijfsresultaat in 2020

Outlook 2018, ambitie 2020 en dividend

 • Verwacht onderliggend cash bedrijfsresultaat in 2018 tussen € 160 miljoen en € 190 miljoen
  • Gebaseerd op voortgezette activiteiten als gevolg van beslissing om Nexive en Postcon te verkopen
  • Geen verandering in omzet- en margeverwachtingen voor Mail in Nederland en Pakketten (inclusief Spring)
  • Onder voorbehoud van definitieve implementatie van AMM-besluit
 • Herbevestiging van ambitie om solide onderliggend cash bedrijfsresultaat marge te behalen bij groeiende omzet voor Pakketten (inclusief Spring) richting 2020
 • Mogelijke veranderingen in Nederlandse postmarkt maken het moeilijk om ontwikkeling van financiële resultaten van Mail in Nederland richting 2020 te voorspellen
 • Interim dividend 2018 vastgesteld op € 0,07 per aandeel
 • Herbevestiging van voornemen om progressief dividend uit te keren

CEO statement

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Gegeven onze ambitie om dé postale en logistieke dienstverlener te zijn met focus op onze belangrijkste markten in de Benelux, hebben wij besloten om dochterondernemingen Nexive en Postcon te gaan verkopen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het management in beide landen in staat zal zijn om hun strategische ambities te realiseren, de activiteiten verder uit te bouwen en om hun positie in Italië, respectievelijk Duitsland te versterken. De voorbereidingen voor de beide verkoopprocessen zijn gestart en wij zullen de markt informeren over relevante ontwikkelingen.

Onze resultaten in het tweede kwartaal liggen in het verlengde van de ontwikkeling in het eerste kwartaal, zonder materiële veranderingen in de onderliggende ontwikkelingen, zoals we hebben aangegeven bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal. In de eerste helft van dit jaar is 44% van onze omzet gerelateerd aan e-commerce, wat de versnelling van onze transformatie onderstreept. Bij Pakketten zagen we opnieuw een indrukwekkende groei van het volume, wat zich vertaalt in een omzetgroei met dubbele cijfers. Dit is een bevestiging van onze sterke positie in de logistieke e-commerce markt in de Benelux. Zoals we eerder hebben aangegeven, beïnvloeden de benodigde investeringen in groei onze resultaten. De bouw van nieuwe pakkettensorteercentra verloopt conform planning. Drie van deze centra gaan voor het einde van het jaar open en zullen dan gaan bijdragen aan de verbetering van onze efficiency.

Het postvolume in Nederland daalt zoals verwacht verder, als gevolg van dezelfde oorzaken die we al langer zien: vooral substitutie, en toegenomen concurrentie geholpen door regulering. We hebben € 10 miljoen aan kosten bespaard, wat minder is dan verwacht, door de vertraging met de invoering van de codeerregel en andere aanpassingen in ons operationele proces. We hebben er vertrouwen in dat deze ontwikkelingen zich zullen verbeteren, maar we verwachten dat de totale kostenbesparingen dit jaar iets onder de aangegeven bandbreedte van € 50 miljoen tot € 70 miljoen zullen uitkomen. Verschillende projecten, waaronder meer besparingen op overhead en de volgende fase van efficiencyverbetering in ons sorteer- en bezorgmodel, zullen bijdragen aan de verwachte stijging in kostenbesparingen na 2018.

We verwelkomen de uitkomsten van de postdialoog en de conclusies die staatssecretaris Mw. Keijzer daaraan heeft verbonden. De erkenning dat regelgeving moet worden aangepast zodat deze aansluit bij de sterk krimpende postmarkt, is een cruciale stap. Aanpassing van de huidige regelgeving is noodzakelijk om de bereikbaarheid en de betrouwbaarheid van de postvoorziening voor iedereen in Nederland in de komende jaren te kunnen waarborgen. Zoals eerder aangegeven zijn wij van mening dat consolidatie van netwerken de beste oplossing is om de postvoorziening betaalbaar te houden en op een sociale en verantwoorde manier de volumedaling op te vangen. Vanwege het tempo waarmee de postvolumes dalen, is snel politiek ingrijpen nodig om consolidatie mogelijk te maken.

Rekening houdend met de beslissing tot verkoop van Nexive en Postcon verwachten we dat het onderliggende cash bedrijfsresultaat in 2018 zal uitkomen tussen de € 160 miljoen en € 190 miljoen. Onder verder gelijkblijvende omstandigheden voor de voortgezette activiteiten zal de verkoop een impact van ongeveer € 25 miljoen hebben op onze ambitie voor 2020. Dat gezegd hebbende, moeten we onderkennen dat de invoering van de conclusies van de postdialoog gevolgen zal hebben voor onze bedrijfsvoering bij Mail in Nederland en onze kostenbesparingsplannen naar de toekomst toe. We hebben er vertrouwen in dat het tempo waarin de kostenbesparingen zich realiseren zal gaan versnellen, gelet op de robuustheid van onze plannen. Maar de mogelijke veranderingen in de Nederlandse postmarkt maken het moeilijk om een verwachting te geven voor de exacte besparingen, de fasering daarvan en de daaraan gerelateerde cash uitgaven in de periode naar 2020. Afhankelijk van de snelheid waarmee regulering wordt aangepast en andere maatregelen worden genomen, verwachten we voor de zomer van 2019 meer te kunnen zeggen over de verwachte financiële gevolgen. Bij Pakketten (inclusief Spring) blijven wij ons focussen op het realiseren van onze ambitie om een solide onderliggend cash bedrijfsresultaat marge te realiseren met een stijgende omzet naar 2020.

We blijven er naar streven een progressief dividend te betalen, ook over 2018, en we verwachten dat het geconsolideerde eigen vermogen aan het einde van 2018 weer positief zal zijn. In overeenstemming met ons dividendbeleid betalen wij een interim dividend 2018 uit van € 0,07 per aandeel.”

Hier vind u een volledige aansluiting van de historische cijfers van de gerapporteerde segmentresultaten en de aangepaste segmentresultaten.