Mutares neemt meerderheidsaandeel in Nexive’s activiteiten over van PostNL

München/Den Haag, 24 februari 2020 - Mutares en PostNL hebben een overeenkomst getekend over de verkoop van 80% van de activiteiten van Nexive, de nummer 2 bezorger van post en pakketten in Italië en een dochter van PostNL. PostNL zal een aandeel van 20% verkrijgen in de entiteit die de Nexive business zal acquireren. Onder voorbehoud van een aantal condities zal de transactie naar verwachting worden afgerond in het tweede kwartaal van 2020.

Robin Laik, CEO Mutares SE & Co KGaA: “Wij zien er naar uit om Nexive verder uit te bouwen binnen onze portfolio en zullen de toekomstige groei van het bedrijf verder ondersteunen. Wij richten ons op de groei van het netwerk in Italië, de ontwikkeling van het last-mile bezorgbedrijf en de vergroting van de operationele en administratieve efficiency”

Luciano Traja, CEO van Nexive: “Deze stap biedt ons de kans om de strategie van Nexive verder te realiseren. We zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de innovatieve oplossingen die we in de afgelopen jaren voor onze klanten hebben gerealiseerd. Onze strategie is gericht op het vergroten van ons marktaandeel en in te spelen op de kansen die de groei van de Italiaanse e-commerce markt biedt.”

Herna Verhagen, CEO PostNL: “Door deze transactie kan Nexive zich verder ontwikkelen en zijn positie op de Italiaanse post- en pakkettenmarkt versterken. Met de verkoop van het meerderheidsaandeel in Nexive versterken we onze focus op onze kernactiviteiten in Nederland en België en op de transformatie van PostNL in een logistieke e-commerce en postale dienstenaanbieder.”

Nexive heeft een netwerk dat 80% van de Italiaanse huishoudens voor post bedient, en 100% van Italië voor pakketten. Het is de tweede speler in de Italiaanse postmarkt, met de ambitie om als uitdager in de markt klanten de beste balans te bieden tussen service, kwaliteit en prijs.

About Mutares

Mutares SE & Co. KGaA, Munich (www.mutares.com), acquires medium-sized companies and carve-outs from groups based in Europe, which are being sold as part of a repositioning and have significant potential for operational improvement. Mutares actively supports and develops its portfolio companies with its own investment and expert teams and by acquiring strategic add-ons. The aim is to achieve a significant increase in value with a focus on sustainable growth of the portfolio company. After 10 acquisitions in the 2019 fiscal year, annualized consolidated revenues of the holdings grew to more than EUR 1.5 billion and the number of employees to more than 8,000 people worldwide. Mutares SE & Co. KGaA shares are traded on the Frankfurt Stock Exchange under the symbol "MUX" (ISIN: DE000A2NB650).

About Nexive

Headquartered in Milan, Nexive was born as TNT Post and rebranded to Nexive in 2014: Today, Nexive is a platform for the delivery of mail and e-commerce, a connection point for companies and people, documents and goods. Nexive counts over 30,000 businesses to its clients, including banks, insurance companies, companies in the media and telecommunications sectors, utilities, SMEs and numerous public administration bodies. Nexive reaches 80% of Italian families by delivering about 400 million letters every year. It has approx.8,000 direct and indirect employees and a network of over 2,000 retail points across Italy.

Meer informatie

Bij verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend. Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation.

Toekomstgerichte uitspraken

Enkele uitspraken in dit persbericht zijn 'toekomstgerichte uitspraken'. Door hun aard omvatten toekomstgerichte uitspraken risico’s en onzekerheden, omdat zij zien op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte uitspraken omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk voorspeld kunnen worden, waardoor daadwerkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van een toekomstig resultaat dat wordt genoemd of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, inschattingen, voorspellingen, analyses en projecties over de markten waarin wij actief zijn en verwachtingen en veronderstellingen van het management over mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. U wordt gewaarschuwd zich niet onevenredig te verlaten op deze toekomstgerichte uitspraken, die alleen per de datum van dit persbericht worden gedaan en geen voorspellingen of garanties van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden zijn. Tenzij anderszins vereist door geldend effectenrecht, hebben wij geen enkele verplichting voor de openbaarmaking van eventuele revisies van deze toekomstgerichte uitspraken om gebeurtenissen en omstandigheden van na de datum van dit persbericht te publiceren, noch van zich voorgedane onvoorziene gebeurtenissen.