Nieuwe cao voor postbezorgers PostNL ondertekend

Betere arbeidsvoorwaarden en loonsverhoging van minimaal 19 procent 

Den Haag, 23 april 2024 – PostNL en de leden van vakorganisaties Bond van Post Personeel (BVPP) en CNV hebben een handtekening gezet onder een nieuwe cao voor zo’n 15.000 postbezorgers. De cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Postbezorgers krijgen betere arbeidsvoorwaarden en een loonsverhoging van minimaal 19 procent.

Loonsverhoging en vergoedingen

Een belangrijk onderdeel van de cao is een nieuw loongebouw dat rekening houdt met de werkervaring van postbezorgers en de stijgingen van het minimumloon. Het nieuwe loongebouw kent 5 loontreden: hoe langer mensen werken als postbezorger, hoe hoger het loon wordt. Ook vinden er tijdens de duur van de cao meerdere loonsverhogingen plaats. De eerste verhoging ging in per 1 januari 2024, dit was de wettelijke minimumloonstijging van 9,9 procent. De laatste verhogingen gaan in per 1 juli 2025. Op die datum zijn de lonen tussen de 19 en de 25 procent gestegen ten opzichte van december 2023.

Naast deze loonsverhogingen zijn er o.a. afspraken gemaakt over een stijging van de jeugdlonen voor 16- en 17-jarigen, afschaffing van de jeugdlonen vanaf 18 jaar, een gratificatie voor mentoren, een verhoging van de fietsvergoeding en maandelijkse uitbetaling van het vakantiegeld voor nieuwe postbezorgers.

Toekomst van de postvoorziening in Nederland

Maurice Unck, Directeur Mail NL bij PostNL: ‘De postbezorger speelt een vitale rol in onze samenleving. De nieuwe cao maakt deze deeltijdbaan aantrekkelijker en toont waardering voor het werk dat onze postbezorgers verrichten. We staan voor uitdagingen in de postmarkt, zoals veranderende consumentenbehoeften, de dalende hoeveelheid post en stijgende kosten. Het is onze verantwoordelijkheid om de waardering voor onze medewerkers in evenwicht te brengen met het toegankelijk houden van de postvoorziening in Nederland.’

PostNL doet er alles aan om de post bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden. Op 26 februari 2024 kondigde PostNL aan naar bezorgen binnen twee in plaats van één dag te willen om aan te sluiten op de veranderde behoeften van klanten en consumenten. Daarvoor is een wijziging in de postregelgeving nodig om het netwerk verder te kunnen aanpassen en de postdienstverlening toekomstbestendig en financieel gezond te houden.