Omwisselverhouding dividend PostNL

12 mei 2021, Den Haag – PostNL maakt omwisselverhouding dividend bekend.

Op 20 april 2021 heeft PostNL bekend gemaakt over het boekjaar 2020 een slotdividend van € 0,28 per gewoon aandeel uit te keren, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in gewone aandelen.

Aandeelhouders die hebben gekozen voor uitkering in aandelen ontvangen één gewoon aandeel PostNL per 15,4732 dividendrechten. Dit vertegenwoordigt een waarde van € 0,28 per dividendrecht. De omwisselverhouding is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde koers van € 4,3325 van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 7, 10 en 11 mei 2021.

Aandeelhouders vertegenwoordigend bijna 40% van het uitstaande aandelenkapitaal hebben gekozen voor dividend in aandelen. Dit resulteert in de uitgifte van circa 12.709.000 nieuwe gewone aandelen.

De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland.

Het dividend zal vanaf 14 mei 2021 betaalbaar worden gesteld.