Omwisselverhouding dividend PostNL

Den Haag – PostNL maakt omwisselverhouding dividend bekend.

Op 16 april 2019 heeft PostNL bekend gemaakt over het boekjaar 2018 een slotdividend van €0,17 per gewoon aandeel uit te keren, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in gewone aandelen. 

Aandeelhouders die hebben gekozen voor uitkering in aandelen ontvangen één gewoon aandeel PostNL per 12,2552 dividendrechten. Dit vertegenwoordigt een waarde van €0,17 per dividendrecht. De omwisselverhouding is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde koers van €2,0834 van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 6, 7 en 8 mei 2019. 

Aandeelhouders vertegenwoordigend bijna 40% van het uitstaande aandelenkapitaal hebben gekozen voor dividend in aandelen. Dit resulteert in de uitgifte van circa 15.105.000 nieuwe gewone aandelen. 

De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland. 

Het dividend zal vanaf 10 mei 2019 betaalbaar worden gesteld.

Gepubliceerd op 9 mei 2019 om 08.00 uur.