Omwisselverhouding dividend PostNL 2024

PostNL maakt omwisselverhouding dividend bekend

Op 16 april 2024 heeft PostNL bekend gemaakt over het boekjaar 2023 een slotdividend van € 0,03 per gewoon aandeel uit te keren, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in gewone aandelen.

Aandeelhouders die hebben gekozen voor uitkering in aandelen ontvangen één gewoon aandeel PostNL per 40,1066 dividendrechten. Dit vertegenwoordigt een waarde van € 0,03 per dividendrecht. De omwisselverhouding is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde koers van € 1,2032  van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 3, 6 en 7 mei 2024.

Aandeelhouders vertegenwoordigend ongeveer 27,5% van het uitstaande aandelenkapitaal hebben gekozen voor dividend in aandelen. Dit resulteert in de uitgifte van circa 3.393.974 nieuwe gewone aandelen.

De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland.

Het dividend zal vanaf 10 mei 2024 betaalbaar worden gesteld.