PostNL besluit tot intrekking aandelen

Den Haag, 16 september 2022 – Vandaag start PostNL het proces tot uitvoering van het besluit tot intrekking van 25.721.385 aandelen.

Deze aandelen zijn ingekocht als onderdeel van de eerste tranche van het aandeleninkoopprogramma dat op 1 maart 2022 is gestart en op 25 mei 2022 is afgerond. In lijn met de relevante wettelijke verplichtingen en de statuten van PostNL zal de intrekking niet plaatsvinden eerder dan twee maanden nadat het besluit tot intrekking publiekelijk ter inzage is gelegd en de procedure van kapitaalvermindering is afgerond. De intrekking zal naar verwachting in 2022 worden afgerond.