PostNL en vakorganisaties bereiken definitieve cao-akkoorden

De leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel (BVPP), CNV Publieke Diensten en FNV hebben ingestemd met het principeakkoord over de nieuwe cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. De nieuwe cao’s, waarover op 18 november een princiepakkoord werd bereikt, zijn vandaag ondertekend door de partijen. Er is een loonstijging afgesproken van in totaal 5,5 procent in twee jaar en een eenmalige uitkering van 0,5 procent. In de cao voor PostNL zijn ook afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, dat PostNL meer pakketbezorgers in loondienst neemt en een vergoeding voor thuiswerken. De cao-partijen hebben ook afspraken gemaakt om concurrentie op arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de pakkettensector tegen te gaan.

Loon en extra uitkeringen

Het cao-akkoord omvat een structurele loonstijging van in totaal 5,5 procent in twee jaar, een resultaatafhankelijke uitkering van 2 procent over 2020 en een eenmalige uitkering van 0,5 procent in december 2020. Daarbij komt nog de al eerder aangekondigde extra netto uitkering van 250 euro als waardering voor het werken tijdens de coronacrisis. En mensen met een kantoorbaan krijgen een thuiswerkvergoeding van 45 euro netto per maand.

Werkgelegenheid pakkettensector

Op dit moment werkt 80% van de pakketbezorgers in loondienst bij PostNL of bij een bezorgondernemer. Ten behoeve van een gelijk speelveld en het voorkomen van concurrentie op arbeidsvoorwaarden streven de cao-partijen na dat dit uitgangspunt, 80% van de bezorgers werkzaam op een arbeidsovereenkomst en onder een cao, de norm wordt voor gehele pakkettensector. De cao-partijen hebben in dat kader ook de intentie om afspraken te maken voor het verminderen van zware pakketten (> 23 kg) in de pakkettensector en zo de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

PostNL cao’s

PostNL is met zo’n 40.000 medewerkers een van de grootste werkgevers van Nederland. De cao voor PostNL geldt voor bijna 18.000 medewerkers van PostNL. De cao voor zaterdagbestellers betreft ruim 300 medewerkers. Postbezorgers hebben een eigen cao.

Meer informatie

Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation.