PostNL en vakorganisaties bereiken principeakkoord over nieuw sociaal plan

Interne doorstroom staat centraal

Den Haag, 30 juni 2021 - PostNL en de vakorganisaties FNV, Bond van Post Personeel (BVPP) en CNV en hebben een principeakkoord bereikt over een nieuw sociaal plan. Het sociaal plan geldt vanaf 1 september 2021 en loopt tot en met 31 augustus 2024. Het plan is van toepassing op alle medewerkers die vallen onder de cao voor PostNL en bevat de afspraken die gelden bij eventuele reorganisaties bij PostNL.

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Ik ben blij dat we met alle betrokken partijen een akkoord hebben bereikt. PostNL blijft zich aanpassen aan alle ontwikkelingen op de post- en pakketmarkt. Digitalisering speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Daarom gaan we door met het aanpassen en vernieuwen van PostNL. Dit plan is er vooral op gericht om onze collega's, die vaak al jaren bij ons werken, te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen. Dat zorgt voor kansen en meer zekerheid in tijden van verandering.”

Van werk naar werk

Een belangrijk onderdeel van het sociaal plan is de doorstroompremie. Deze premie is bedoeld om collega’s te stimuleren zich te blijven ontwikkelen en bijvoorbeeld over te stappen naar een andere baan bij een van de groeiende onderdelen van PostNL. Medewerkers die hiervoor in aanmerking komen kunnen daarvoor een bonus van maximaal € 3.500 ontvangen. Om kansrijk te blijven op de arbeidsmarkt kunnen medewerkers van PostNL ook gebruik maken van de begeleiding door Mobility, het mobiliteitsprogramma van PostNL. Zij krijgen dan een zeer intensieve begeleiding van werk naar werk.

Seniorenregeling

Verder is afgesproken dat medewerkers gebruik kunnen maken van een vrijwillige seniorenregeling. Met deze regeling kan een medewerker eerder uit dienst treden als hij of zij binnen vijf jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en tenminste 25 jaar in dienst is bij PostNL. 

Vakorganisaties 

De vakorganisaties leggen dit principeakkoord voor een nieuw sociaal plan de komende weken voor aan hun leden. De verwachting is dat de uitkomst daarvan 2 augustus bekend is. In geval van instemming volgt definitieve vaststelling van het nieuwe sociaal plan.