PostNL kondigt extra plannen aan om fundament verder te verstevigen

Genormaliseerde EBIT van € 84 miljoen in 2022

Den Haag, 27 februari 2023

PDF press release (EN)
PDF persbericht (NL)

Financiële resultaten Q4 en 2022

In € miljoen4e kw. 20214e kw. 2022% mutatiegeheel jaar 2021geheel jaar 2022% mutatie
Omzet936883-6%3.4663.144-9%
Genormaliseerd EBIT9360-35%30884-73%
waarvan verondersteld als niet-terugkerend en gerelateerd aan Covid-1991

822
Vrije kasstroom657922%28840-86%
Genormaliseerd totaalresultaat8941-54%28590-68%

De gerapporteerde cijfers zijn beïnvloed door een eenmalig boekhoudkundig effect op de verwerking van pensioenen, veroorzaakt door de pensioenovereenkomst van 23 december 2022, hoofdzakelijk non-cash. Per saldo resteert een positief effect op het geconsolideerde vermogen van € 13 miljoen. Zie pagina 5 en het jaarverslag 2022 voor meer informatie.

Hoofdpunten vierde kwartaal 2022

 • Solide resultaat in piekseizoen
 • Binnenlandse volumes Pakketten -3,8%, zonder eenmalig effect Covid-19; gerapporteerde volumes -5,4%
 • Volumes Mail in Nederland -8,1%
 • Efficiëntieverbeteringen en betere productiviteit ten opzichte van vorig jaar

Hoofdpunten heel 2022

 • Binnenlandse volumes Pakketten met 2,3% gestegen, zonder het eenmalige effect van Covid-19; per saldo volumedaling van 10,2%, ook door de ontwikkeling van de internationale activiteiten
 • Volumes Mail in Nederland -8,0%, aan de onderkant van de verwachte bandbreedte
 • CO2-efficiëntie verbeterd met 25%
 • Dividendvoorstel 2022: € 0,16 per aandeel

Aanvullende plannen om fundament in 2023 verder te verstevigen

 • Reductie van 200-300 FTEs en andere maatregelen om indirecte kosten te besparen, vooral bij Pakketten
 • Reorganisatievoorziening en gerelateerde kosten van € 20 miljoen in 2023
 • Extra jaarlijkse kostenbesparingen van ~€ 25 miljoen in 2024, vanaf 2025 jaarlijks ~€ 30 miljoen
 • Extra kapitaalinvestering van € 10 miljoen in innovatie en kwaliteit om de klantwaarde te verbeteren

CEO statement

Herna Verhagen, CEO PostNL: “Het jaar 2022 werd een jaar waarin we moesten navigeren in snel veranderende en turbulente omstandigheden. De wereldwijde macro-economische en geopolitieke omstandigheden waren extreem lastig, met recordhoge inflatie en een consumentenvertrouwen dat een absoluut dieptepunt bereikte. Dat werkte door in onze resultaten. We hadden te maken met sterk stijgende arbeids- en brandstofkosten. Tegelijkertijd stonden de pakketvolumes onder druk door de impact van de economische situatie op consumentenbestedingen, maar ook door overcapaciteit in de markt.

We hebben snel en stevig ingegrepen om de operationele efficiëntie te verbeteren en onze financiële positie te behouden, waarmee onze resultaatontwikkeling in 2022 werd ondersteund. Naast de genomen efficiëntiemaatregelen, zoals onder meer het verminderen van de opslagcapaciteit en route-optimalisaties, hebben we onze tarieven, waar mogelijk, aangepast aan de hogere kosten.

De uitdagende omstandigheden houden naar verwachting aan in 2023. Het is daarom cruciaal dat we blijven investeren in het versterken van ons fundament en het verstevigen van onze positie in een dynamische en zeer competitieve markt. Ook in 2023 zullen we onze dienstverlening vernieuwen en de klantwaarde verbeteren. Naast verschillende initiatieven voor efficiëntieverbetering, hoofdzakelijk bij Pakketten, kondigen we vandaag een vermindering van onze overhead aan van 200-300 fte en andere maatregelen om de indirecte kosten verder terug te brengen.

Op basis van de groeitrend in e-commerce op de langere termijn, die wordt ondersteund door fundamentele groei-indicatoren, hebben we alle vertrouwen in onze strategie. Onze proactieve aanpak zorgt voor een goede uitgangspositie voor PostNL om het groeitraject in e-commerce te kunnen hervatten, waarbij we een solide resultaat bij Mail in Nederland kunnen handhaven. De eerdere en vandaag gepresenteerde maatregelen zullen zich na 2023 vertalen in een beter resultaat dat verder wordt ondersteund wanneer het economische klimaat begint te verbeteren.”