PostNL meldt genormaliseerde EBIT € 23 miljoen in derde kwartaal 2021

Vooruitzichten 2021 bevestigd

Den Haag

PDF press release (EN)
PDF persbericht (NL)

Financiële resultaten

in€ miljoenen3e kw. 20203e kw. 20219 mnd 20209 mnd 2021
Omzet7427292.2322.530
Genormaliseerd EBIT3623105216
waarvan verondersteld als niet-terugkerend en gerelateerd aan Covid-19253074
Vrije kasstroom510103223
Genormaliseerd totaalresultaat282792196


Hoofdpunten Q3 2021: resultaatontwikkeling beïnvloed door aanpassing btw-regels en Covid-19

  • Volumegroei 1,6% bij Pakketten ten opzichte van Q3 2020; 6,4% als het veronderstelde eenmalige Covid-19-deel buiten beschouwing wordt gelaten en een groei van circa 19% ten opzichte van het derde kwartaal 2019 (pre-Covid-19)
  • Volumegroei 0,5% bij Mail in Nederland, dankzij eenmalige items door Covid-19 en verbetering van het onderliggende substitutie-effect
  • Sterker dan verwacht, deels tijdelijk, effect van de verandering van btw-regels voor kleine goederen van buiten de EU en andere wet- en regelgeving in China; zichtbaar bij zowel Pakketten als Mail in Nederland (totale impact op genormaliseerde EBIT: € (8) miljoen)
  • Aanhoudende sterke ontwikkeling kasstroom

Vooruitzichten 2021 bevestigd

  • Genormaliseerde EBIT tussen € 280 miljoen en € 310 miljoen (inclusief verondersteld eenmalig effect van circa € 75 miljoen), vrije kasstroom tussen € 250 miljoen en € 280 miljoen

CEO statement

Herna Verhagen, CEO PostNL: “De aanpassing van de btw-regels voor kleine goederen van buiten de EU en andere wet- en regelgeving in China hadden het derde kwartaal een sterkere tijdelijke negatieve impact op de internationale volumes dan voorzien. De resultaatontwikkeling bij zowel Pakketten als Mail in Nederland stond hierdoor onder druk.

Na sinds begin 2020 te hebben geopereerd in een omgeving die werd gedomineerd door de pandemie leek het derde kwartaal weer meer op de normale situatie van daarvoor. Het volume bij Pakketten bleef groeien, zoals verwacht in een langzamer tempo door de heropening van niet-essentiële winkels en meer vakantiereizen, plus wat tegenwind van verstoringen in de mondiale ketens. De volumeontwikkeling bij Mail in Nederland was positief dankzij Covid-19 gerelateerde post en een lichte verbetering in de onderliggende substitutie. Zowel bij Pakketten als bij Mail in Nederland was sprake van dalende internationale volumes.

We passen ons pakkettennetwerk aan en zijn, zoals gebruikelijk in het derde kwartaal, begonnen met de voorbereidingen voor het drukste seizoen aan het eind van het jaar. We hebben bewust extra capaciteit opgebouwd (inclusief hogere kosten voor personeel en middelen) om onze klanten de benodigde sorteer- en bezorgcapaciteit en kwaliteitsdienstverlening te kunnen bieden. In een derde kwartaal waarin ook de zomervakantie zat, had dat een effect op de marges, dat naar verwachting omslaat in het vierde kwartaal als de pakketvolumes significant hoger liggen.

We blijven onze strategie succesvol uitvoeren, waaronder ook onze inzet voor duurzaamheid en digitale transformatie. Begin oktober heeft PostNL zijn volledig geautomatiseerde en gerobotiseerde sorteercentrum voor kleine pakketten geopend. Het innovatieve sorteercentrum, voorzien van verschillende soorten robots, is uniek in Europa en creëert meer capaciteit in onze reguliere sorteercentra.

Voortbouwend op onze solide resultaatontwikkeling tot nu toe in 2021 bevestigen we onze vooruitzichten voor heel 2021 van een genormaliseerde EBIT tussen € 280 miljoen en € 310 miljoen en een sterke vrije kasstroom tussen € 250 miljoen en € 280 miljoen. De groeitrend in e-commerce zet naar verwachting door. Wel blijft er enige onzekerheid rond Covid-19 en de genoemde wijzigingen van de btw-regels.”