PostNL plaatst aan duurzaamheid gekoppelde obligatie van € 300 miljoen met een looptijd tot juni 2031

Den Haag, Nederland, 5 juni 2024 – Vandaag kondigt PostNL de succesvolle plaatsing van € 300 miljoen aan duurzaamheid gekoppelde obligaties aan, met looptijd van zeven jaar en aflosdatum 12 juni 2031. Deze transactie onderstreept het belang dat het bedrijf hecht aan zijn streven om een duurzame speler te worden op het gebied van e-commerce logistiek.

PostNL heeft recent een Sustainability-Linked Financing Framework (duurzaam financieringsframework) gepubliceerd waarop Sustainalytics een second-party opinie heeft afgegeven (zie https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/obligaties/). De obligatie is in het kader van dit framework uitgegeven. De netto-opbrengst van de plaatsing zal worden aangewend voor algemene bedrijfsdoelstellingen.

De drie ‘key performance indicators’ (KPIs) in het framework zijn nauw gerelateerd aan de belangrijkste aspecten voor PostNL op het gebied van duurzaamheid: milieu, maatschappij en bestuur. PostNL committeert zich aan het reduceren van meer dan 90% van de absolute scope 1 en 2 GHG emissies en 45% van de absolute scope 3 GHG emissies in 2030, ten opzichte van het basisjaar 2021. Daarnaast wil PostNL het percentage vrouwen in senior management posities verhogen naar 36% in 2030.

Pim Berendsen, CFO van PostNL, zegt: ‘Ik ben trots dat we vandaag de plaatsing van deze eerste aan duurzaamheid gekoppelde obligatie, kunnen aankondigen. Dit markeert een volgende stap in het in lijn brengen van onze financieringsstrategie met onze ESG-ambities. Het draagt bij aan het realiseren van onze emissievrije bezorgambities en onze focus op diversiteit en inclusie.’

De uitgifte van de obligatie staat gepland voor 12 juni 2024, is geprijsd op 99,557 en kent een jaarlijkse coupon van 4,75 procent. De obligatie krijgt naar verwachting een BBB rating van S&P Global. De transactie is overschreven en is geplaatst bij een groot aantal Europese institutionele beleggers.

De rente is gekoppeld aan de KPIs die omschreven staan in het framework. Mocht PostNL een of meer van de doelstellingen niet behaald hebben per eind 2030, dan zal de laatste couponbetaling met 100 basispunten worden verhoogd.

Er is een aanvraag ingediend voor notering van de obligaties op Euronext Amsterdam en het hiervoor vereiste prospectus zal op de website van PostNL beschikbaar worden gesteld.

BNP Paribas, BofA and ING zijn gezamenlijk de ‘lead managers’ voor deze uitgifte. BofA trad op als adviseur van PostNL op het gebied van duurzaamheid.

Belangrijke informatie

Dit persbericht is geen aanbod, of uitnodiging tot het doen van een aanbod, om obligaties te kopen en is niet bestemd om te worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of enige andere jurisdictie waar dit in een overtreding van de relevante wet- of regelgeving zou resulteren.

De obligaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act of bij een regelgevende instantie voor effecten van een staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten behoeve van, U.S. persons, behalve op grond van een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act.

Dit persbericht is een vertaling van het origineel in de Engelse taal. In geval van enige tegenstrijdigheden, prevaleert de Engelse versie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze vertaling.