PostNL publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2020

3 maart 2020, Den Haag – De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. wordt gehouden op 14 april 2020 in Den Haag. Op de agenda staan onder andere het voorstel tot enkele benoemingen, de bespreking van het jaarverslag, de goedkeuring van de jaarrekening en de vaststelling van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Zoals eerder aangekondigd draagt de Raad van Commissarissen Ad Melkert en Jeroen Hoencamp voor als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar, ter vervanging van Jacques Wallage en Frank Rövekamp. Het voorstel tot benoeming van de heer Melkert is met het versterkte aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad tot stand gekomen. Jan Nooitgedagt, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “We zijn verheugd twee kandidaten voor te kunnen dragen met een achtergrond en ervaring die goed passen bij de onderneming, zijn strategie en de ambitie voor de lange termijn. Ik ben Jacques en Frank zeer dankbaar voor hun bijdragen aan onze Raad in de afgelopen jaren.”

De agenda van de jaarvergadering bevat verder het voorstel tot vaststelling van het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Dit voorgestelde nieuwe beleid is tot stand gekomen na consultatie van onze stakeholders, en de Centrale Ondernemingsraad heeft hier een positief advies op afgegeven.

Agenda

De agenda en overige relevante informatie zijn te vinden op onze website: https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/2020/.

De vergadering zal gehouden worden op dinsdag 14 april 2020 om 14.00 uur in het Marriott hotel Den Haag, Johan de Wittlaan 30 (2517 JR) te Den Haag.