PostNL publiceert derde Green Bond Report

Den Haag, Nederland, 22 april 2022 – Vandaag publiceert PostNL zijn derde Green Bond Report. Dit rapport biedt investeerders en andere geïnteresseerde partijen details over de aanwending van de opbrengsten en de gerelateerde verwachte milieu-impact van de Green Bond (€ 300 miljoen met een coupon van 0,625%, aflosdatum in september 2026). De opbrengst van de Green Bond zal worden gebruikt om nieuwe en bestaande klimaatprojecten te financieren. Daarmee draagt PostNL bij aan twee Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties ‘fatsoenlijk werk en economische groei’ en ‘klimaatactie’.

De betreffende klimaatprojecten richten zich op schone kilometers, duurzame gebouwen en innovatie en efficiëntie. 

In 2021 heeft PostNL € 23 miljoen van de Green Bond-opbrengst (8% van de totale netto-opbrengst) gealloceerd. Dit brengt het cumulatieve bedrag dat nu is gebruikt op € 75 miljoen (25% van de totale netto-opbrengst). 

In totaal heeft PostNL geïnvesteerd in 2.189 nieuwe voertuigen, waarvan 900 in 2021. We gaan in 2022 door met het onderzoeken van andere mogelijkheden om de elektrificatie van ons wagenpark te versnellen. 

PostNL heeft nu BREEAM of vergelijkbare certificaten ontvangen voor negen sorteercentra, waarvan één in 2021 voor een bestaand pand in gebruik. PostNL verwacht dat de overige zestien sorteercentra in gebruik in 2022 BREEAM NL In Use “Very Good” gecertificeerd zullen worden. 

Als onderdeel van onze strategie, blijven we nieuwe mogelijkheden onderzoeken om onze CO2 voetafdruk te reduceren en energie-efficiënter te worden. In 2021, hebben we €2 miljoen geïnvesteerd in het plaatsen van zonnepanelen op drie van onze brievensorteercentra en het internationale sorteercentrum. Dit levert een geschatte vermijding op van 708 ton CO2 uitstoot per jaar.  

Op basis van geplande investeringen zal het grootste deel van de aanwending van de resterende opbrengst gaan naar de elektrificatie van het wagenpark en investeringen in duurzame gebouwen.