PostNL publiceert eerste Green Bond Report

Den Haag, Nederland, 23 september 2020 – Vandaag publiceert PostNL zijn eerste Green Bond Report. Dit rapport biedt investeerders en andere geïnteresseerde partijen details over het gebruik van de opbrengsten en de gerelateerde verwachte milieu-impact van de Green Bond (€ 300 miljoen met een coupon van 0,625%, vervaldatum in september 2026). De opbrengst van de Green Bond zal worden gebruikt om nieuwe en bestaande klimaatprojecten te financieren. Daarmee kan PostNL bijdragen aan twee Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (‘fatsoenlijk werk en economische groei’ en ‘klimaatactie’).

De betreffende klimaatprojecten richten zich op groene kilometers, duurzame gebouwen en innovatie en efficiëntie. Tijden deze eerste rapportageperiode van 9 maanden heeft PostNL € 32 miljoen van de Green Bond-opbrengst (11% van de totale netto-opbrengsten) gealloceerd. Voorgang werd geboekt in alle drie de categorieën, met het voortzetten van de implementatie van de strategische acties om klimaatverandering tegen te gaan en te werken aan de langetermijndoelstelling van ‘last mile’ emissievrije bezorging in de Benelux in 2030. PostNL verwacht de eerste jaren nodig te hebben om op kleine schaal de elektrificatie van haar vloot verder te ontwikkelen en te testen. 

Afhankelijk van beschikbaarheid en marktontwikkelingen verwacht PostNL de komende drie tot vijf jaar de elektrificatie van haar vloot in verschillende netwerken uit te bouwen. PostNL heeft BREAAM certificaten ontvangen voor vier recent gebouwde sorteercentra. Voor vier nieuwe sorteercentra is het certificeringsproces gaande. Verder heeft PostNL het duurzaamheidsniveau van 17 bestaande sorteercentra vastgesteld en verbeterd, zodat deze gebouwen ook BREAAM gecertificeerd kunnen worden. PostNL verwacht de certificering van deze gebouwen in 2021 af te ronden. Op basis van geplande investeringen zal het grootste deel van de resterende toewijzing bestaan uit elektrificatie van het wagenpark en investeringen in duurzame gebouwen. 

Voorbeelden van de besteding van de Green Bond opbrengsten: 

  • Implementatie van 600 nieuwe driewielige elektrische scooters voor het postnetwerk om de veranderingen in het bezorgmodel te ondersteunen en de routes uit te breiden voor efficiency doeleinden. PostNL investeerde in de eerste 195 scooters 
  • Installatie van 25.000 zonnepanelen op de daken van onze pakkettensorteercentra sinds 2016, waarmee hernieuwbare energie wordt opgewekt die goed is voor meer dan 40% van de energiebehoefte van deze gebouwen 
  • Besturen van alternatieve routes en manier om lucht in verpakkingen te verminderen