PostNL publiceert Green Bond Report 2023

Den Haag, Nederland, 8 april 2024 – Vandaag publiceert PostNL zijn vijfde Green Bond Report. Dit rapport biedt investeerders en andere geïnteresseerde partijen details over de aanwending van de opbrengsten en de gerelateerde verwachte milieu-impact van de Green Bond (€300 miljoen met een coupon van 0,625%, aflosdatum in september 2026).

Pim Berendsen, CFO van PostNL, zegt: “We zijn trots op de voortgang die we in 2023 hebben gemaakt op het gebied van CO2 reductie. We hebben onze klimaatstrategie verder aangescherpt en een ambitieuzere CO2-uitstootreductiedoelstelling bij het Science Based Targets-initiatief neergelegd. Voor scope 1, 2 en 3 streven we nu naar een vermindering met 45% in 2030 ten opzichte van de nieuwe vergelijkingsbasis 2021 (was 18% reductie vergeleken met 2017). Deze heldere doelen zijn volledig geïntegreerd in onze strategie. Onze ambitie is om in 2040 volledig Net Zero te zijn. Ook in 2024, een jaar waarin we verwachten dat de uitdagende omstandigheden zullen voortduren, blijven we investeren in verdere versterking van ons fundament, inclusief investeringen in onze groene projecten.”

De opbrengst van de Green Bond wordt gebruikt om nieuwe en bestaande duurzaamheidsprojecten te financieren. Daarmee draagt PostNL bij aan twee Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, namelijk ‘fatsoenlijk werk en economische groei’ en ‘klimaatactie’. In 2023 heeft PostNL € 38 miljoen van de Green Bond-opbrengst gealloceerd. Dit brengt het cumulatieve bedrag dat nu is gebruikt op € 237 miljoen (79% van de totale netto-opbrengst).

De betreffende duurzaamheidsprojecten richten zich op schone kilometers, duurzame gebouwen en innovatie en efficiëntie. In totaal heeft PostNL nu geïnvesteerd in 4.525 nieuwe elektrische voertuigen, waarvan 1.089 in 2023. Verdere mogelijkheden om de elektrificatie van het wagenpark te versnellen worden onderzocht. PostNL heeft BREEAM duurzaamheidscertificaten voor 26 pakkettensorteercentra. Twee nieuwe sorteercentra in Nederland, operationeel in 2023 en 2024, ontvangen naar verwachting in 2024 een BREEAM-NL certificaat. In 2023 heeft het PostNL-hoofdkantoor in Den Haag het BREEAM-NL In Use “Excellent” certificaat gekregen. Hiermee is dit kantoor het duurzaamste rijksmonument in Nederland. Als onderdeel van de duurzaamheidsstrategie blijft PostNL nieuwe mogelijkheden onderzoeken om de CO2 voetafdruk te reduceren en energie-efficiënter te worden.

Op basis van geplande investeringen zal het grootste deel van de aanwending van de resterende opbrengst gaan naar de elektrificatie van het wagenpark en investeringen in duurzame gebouwen.