PostNL publiceert resultaten derde kwartaal 2023

Genormaliseerde EBIT € (11) miljoen in Q3 2023 (Q3 2022: € (20) miljoen)

Den Haag, 6 november 2023

PDF press release (EN)
PDF persbericht (NL)

Hoofdpunten

  • Pakketvolumes stijgen met 1,6%, voornamelijk door sterke groei bij internationale klanten
  • Volumedaling van 8,7% bij Mail in Nederland, vooral door substitutie
  • Maatregelen om inflatie tegen te gaan droegen bij aan de resultaten
  • Voorbereidingen naar maximale uitbreiding capaciteit afgerond in 3e kwartaal; steile aanloop naar piekseizoen
  • Verdere verbetering gemiddelde CO 2 -efficiëntie van 11%
  • Intentie tot inkoop van €160 miljoen van 1,000% Eurobond, aflossingsdatum november 2024, om financiële positie te optimaliseren

CEO statement

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Onze resultaten waren dit kwartaal beter dan vorig jaar. Het derde kwartaal bleek een lastig kwartaal. We bleven een sterke focus houden op de maatregelen om de inflatiedruk te mitigeren, maar dit kon de autonome kostenstijgingen niet volledig opvangen. Bij Pakketten groeide het volume minder snel dan we hadden verwacht. In lijn met de afgenomen in consumentenbestedingen lagen de binnenlandse volumes iets onder het niveau van vorig jaar. Tegelijkertijd namen de volumes van internationale klanten verder toe. De ongunstige verschuiving in mix zette zich voort. We hebben alle noodzakelijke voorbereidingen om op volle capaciteit te kunnen draaien in ons piekseizoen afgerond. Bij Mail in Nederland zijn ook de aanhoudende volumedaling, een minder gunstige mix en het blijvende hoge ziekteverzuim, deels als gevolg van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, verklaringen voor het resultaat.

Op basis van ons resultaat in het derde kwartaal verwachten we dat de genormaliseerde EBIT in 2023 aan de onderkant van de aangegeven bandbreedte van € 100 miljoen tot € 130 miljoen uitkomt. Als we wat verder vooruitkijken, dan blijft er onzekerheid over de macro-economische ontwikkelingen. Dit beperkt het zicht op de kortetermijnontwikkeling van de e-commercemarkt. Volumevoorspellingen worden steeds volatieler, zowel bij onze klanten als bij ons. Tegelijkertijd verwachten we verdere kostendruk, voornamelijk gerelateerd aan arbeid. We nemen alle nodige maatregelen in uitdagende externe omstandigheden.

We zijn klaar voor een druk piekseizoen en blijven onverminderd vertrouwen houden in onze strategie voor de langere termijn en in het groeipotentieel van de e-commercemarkt.”