PostNL publiceert resultaten Q1 2024

Vooruitzichten 2024 bevestigd

Den Haag, 6 mei 2024

PDF persbericht (NL)
PDF press release (EN)

Hoofdpunten Q1 2024

  • Volumes Pakketten 4,6% hoger, doordat binnenlandse volumes weer groeien en wederom sterke groei bij internationale klanten
  • Volumes bij Mail 12,5% lager (-8,3% aangepast voor verkiezingspost), met name door aanhoudende substitutie
  • Voortgaande sterke stijging autonome kosten met € 24 miljoen, met name gerelateerd aan arbeid
  • 14% verdere verbetering gemiddelde CO2-efficiëntie
  • Vooruitzichten 2024 bevestigd

CEO statement

Herna Verhagen, CEO PostNL: “We boeken voortgang met de strategische acties die we in februari hebben aangekondigd. We blijven onze activiteiten en ons aanbod aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. In het eerste kwartaal opereerden we in een lastige omgeving met stijgende kosten (vooral voor arbeid). Het resultaat viel conform verwachting lager uit dan vorig jaar.

De combinatie van de forse daling van de postvolumes en een verdere verschuiving naar niet-24uurs post heeft samen met hoge arbeidskosten gezorgd voor een negatief resultaat van Mail in Nederland. Het is duidelijk tijd voor verandering. Ons plan is om de postdienstverlening te veranderen naar bezorging binnen twee dagen en in de loop van de tijd binnen drie dagen. Dit past bij de behoeften van onze klanten en de consument. Om dit mogelijk te maken, is een aanpassing van de wet nodig. De minister van Economische Zaken is in dat proces aan zet. Onze inspanningen om de vacatures voor postbezorgers te vullen, werpen vruchten af en dragen bij aan een betere bezorgkwaliteit. We doen er alles aan om de postvoorziening in Nederland (die werk biedt aan duizenden mensen) betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden.

Bij Pakketten beweegt het groeipercentage zich in de richting van de verwachte groei voor het hele jaar. De binnenlandse volumes hebben de groei hervat en de volumes van internationale klanten zijn aanzienlijk gestegen. De verschuiving naar een minder gunstige mix zette daarmee door. Zoals verwacht zorgde de voortgaande stijging van de autonome kosten voor druk op het resultaat. We boeken voortgang met onze strategische acties voor een beter evenwicht tussen volume en waarde. Die acties moeten in de loop van 2024 gaan bijdragen aan de resultaatontwikkeling. We zetten momenteel concrete stappen om onze producten en diensten te rationaliseren. We zetten ons in voor duurzame groei en hebben onlangs een moderne sorteerlocatie toegevoegd aan ons netwerk, mét innovatieve opslagcapaciteit van zonne-energie.

We hebben vertrouwen in het groeipotentieel van de markt voor e-commerce op de langere termijn, door de trend in online penetratie en de verwachte verbetering van de economische groei. Rekeninghoudend met de ontwikkelingen in Q1 en de geopolitieke en economische omgeving die nog steeds volatiel is, bevestigen we onze verwachtingen voor 2024: een genormaliseerde EBIT tussen € 80 miljoen en € 110 miljoen en een vrije kasstroom tussen € 0 en € 40 miljoen."