PostNL publiceert resultaten Q4 en 2023

PostNL geeft duidelijke richting voor toekomstbestendige postdienstverlening in Nederland; aanpassingen in postregelgeving noodzakelijk

Den Haag, 26 februari 2023

PostNL infographic toekomst van post

PDF persbericht (NL)

PDF press release (EN)

PostNL infographic future postal service

Hoofdpunten Q4 en 2023

  • Belangrijkste financiële cijfers in lijn met voorlopige resultaten, gepubliceerd op 26 januari 2024
  • Volumes Pakketten 0,9% hoger in vierde kwartaal 2023 (2023: -0,2%); aanhoudende sterkere groei internationale klanten
  • Volumes -1,9% bij Mail in Nederland in vierde kwartaal 2023 (2023: -7,4%, hoofdzakelijk door aanhoudende substitutie)
  • 10% verdere verbetering gemiddelde CO2-efficiëntie
  • Sterke ontwikkeling vrije kasstroom, € 143 miljoen in vierde kwartaal van 2023 (2023: € 52 miljoen)
  • Dividend van € 0,09 per aandeel voorgesteld aan de AVA

CEO statement

Herna Verhagen, CEO PostNL: "2023 was in veel opzichten een jaar vol uitdagingen. Onzekere geopolitieke en economische omstandigheden werkten door in onze operationele omgeving. We hebben veel maatregelen getroffen om de kosten te verminderen en de kaspositie te verbeteren. Ook hebben we onze tarieven kunnen verhogen. Dat was echter onvoldoende om de sterke kostendruk in een krappe arbeidsmarkt met stijgende lonen en de effecten van de ontwikkeling in onze klanten- en productenmix op te vangen. We verwachten dat de externe omgeving ook in 2024 lastig zal zijn en blijven alle noodzakelijke acties bij zowel Mail in Nederland als bij Pakketten nemen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. We sturen op een resultaat dat structureel boven de kapitaalkosten ligt.

Als de trotse uitvoerder van de postdienstverlening van Nederland doen we er alles aan om de post bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden. We hebben vele jaren continu aanpassingen gedaan aan ons netwerk, dat is ingericht om te voldoen aan de regelgeving die voorschrijft om binnen 24 uur post te bezorgen in het land. Maar verdere mogelijkheden om onze bedrijfsactiviteiten aan te passen op de aanhoudende daling van de postvolumes om de benodigde kostenbesparingen te realiseren zijn er vrijwel niet. Tegelijkertijd zijn de kosten, voornamelijk personeelskosten aanzienlijk gestegen en daalt het resultaat elk jaar verder. En de behoeften ten aanzien van post van post zijn veranderd. Onderzoeken tonen aan dat de vraag naar bezorging op de volgende dag significant is afgenomen, en dat is zichtbaar in onze volumes. Wij zijn ervan overtuigd dat de tijd rijp is om de postbezorging aan te passen, zodat deze beter aansluit op de behoefte van klanten en consumenten, en op de huidige arbeidsmarkt. We zijn van plan ons servicekader te wijzigen. Post zal binnen twee dagen bezorgd worden, en op termijn binnen drie dagen. De prioriteitsservice zal blijven, tegen een hoger tarief. Zoals we zien in veel andere Europese landen. Een wijziging in postregelgeving is noodzakelijk om ons netwerk verder te kunnen aanpassen zodat de postdienstverlening ook financieel gezond blijft. Dan kunnen we ook baanzekerheid blijven bieden aan duizenden mensen, nu en in de toekomst.

Bij Pakketten hebben we onverminderd vertrouwen in de toekomstige groei van de markt voor e-commerce, mede door de positieve ontwikkeling van de online penetratie. Wel moeten we ons bewust blijven van de economische onzekerheid. We hebben concrete acties uitgewerkt die moeten zorgen voor een beter evenwicht tussen volume en waarde en al in 2024 positief zullen bijdragen aan onze resultaten. We gaan door met de invoering van gerichte prijsmaatregelen en leggen onder andere de nadruk op specifiekeklantsegmenten. We rationaliseren onze producten en diensten en stimuleren het gebruik van opties om buitenshuis te bezorgen. Om de efficiëntiein onze netwerken verder te verhogen, optimaliseren we onze haal- en transportservices. Onze digitale transformatie is essentieel voor betere klanttevredenheid en versteviging van onze marktpositie. Ten slotte hebben we heldere doelstellingen geformuleerd voor verdere verduurzaming.

Vooruitkijkend verwachten we voor 2024 een genormaliseerde EBIT van € 80 miljoen tot € 110 miljoen en een vrije kasstroom van € 0 tot € 40 miljoen."