PostNL publiceert tweede Green Bond Report

Den Haag, Nederland, 15 april 2021 – Vandaag publiceert PostNL zijn tweede Green Bond Report. Dit rapport biedt investeerders en andere geïnteresseerde partijen details over de aanwending van de opbrengsten en de gerelateerde verwachte milieu-impact van de Green Bond (€ 300 miljoen met een coupon van 0,625%, aflosdatum in september 2026). De opbrengst van de Green Bond zal worden gebruikt om nieuwe en bestaande klimaatprojecten te financieren. Daarmee kan PostNL bijdragen aan twee Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (‘fatsoenlijk werk en economische groei’ en ‘klimaatactie’).

De betreffende klimaatprojecten richten zich op schone kilometers, duurzame gebouwen en innovatie en efficiëntie.

Tijdens deze rapportageperiode van 6 maanden (28 juni 2020 – 31 december 2020) heeft PostNL € 20 miljoen van de Green Bond-opbrengst (7% van de totale netto-opbrengst) gealloceerd. Dit brengt het cumulatieve bedrag dat nu is gebruikt op € 52 miljoen (17% van de totale netto-opbrengst). PostNL zet de implementatie van de strategische acties om klimaatverandering tegen te gaan voort en werkt verder aan de langetermijndoelstelling van ‘last-mile’ emissievrije bezorging in de Benelux in 2030.

In totaal heeft PostNL nu geïnvesteerd in 1.287 nieuwe voertuigen, waarvan 292 in de rapportageperiode. Het bedrijf verwacht gedurende het lopende jaar verschillende elektrische voertuigen te testen in de pakketbezorging voor duurzame stadslogistiek. En we gaan door met het onderzoeken van andere mogelijkheden om de elektrificatie van ons wagenpark te versnellen.

PostNL heeft nu BREEAM of vergelijkbare certificaten ontvangen voor acht sorteercentra, waarvan vier tijdens deze rapportageperiode. PostNL verwacht dat de overige bestaande sorteercentra in 2021 BREEAM NL In Use gecertificeerd kunnen worden.

Op basis van geplande investeringen zal het grootste deel van de aanwending van de resterende opbrengt gaan naar elektrificatie van het wagenpark en investeringen in duurzame gebouwen.