PostNL rondt sale-en-leaseback transactie van € 150 miljoen af

Hervatting dividend over 2020 verwacht

Den Haag 5 november

In het kort:

  • Transactie om vijf sorteercentra te verkopen en terug te huren afgerond
  • Opbrengst van € 150 miljoen zal vrije kasstroom in 2020 verbeteren
  • Positief effect totale transactie op de gecorrigeerde nettoschuld en de leverage ratio
  • Bevestiging van voornemen om dividend over 2020 te hervatten

PostNL maakt vandaag bekend dat het de sale-en-leaseback transactie met Urban Industrial voor vier postsorteercentra in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, ‘s-Hertogenbosch en het internationale sorteercentrum in Den Haag heeft afgerond. Met deze transactie, aangekondigd op 6 oktober 2020, versterkt PostNL zijn balans en maakt het waarde vrij voor het bedrijf en zijn stakeholders.

PostNL ontvangt € 150 miljoen uit de sale-en-lease-back transactie. De boekwinst van € 61 miljoen wordt gezien als een eenmalig resultaat en draagt daarmee niet bij aan de genormaliseerde EBIT en het genormaliseerde totaalresultaat. De opbrengst zal de vrije kasstroom in 2020 verbeteren. Met inachtneming van de leasevoorwaarden van de transactie is de impact op de gecorrigeerde nettoschuldpositie ongeveer € 97 miljoen, wat leidt tot een verbetering van de leverage ratio.

De betere financiële positie maakt het mogelijk om te investeren in versnelling van de digitalisering van onze activiteiten als onderdeel van de transformatie van PostNL. PostNL bevestigt zijn voornemen om dividend te hervatten over 2020, gebaseerd op deze transactie en de sterke business performance in 2020. Dit voorstel zal aan de aandeelhouders worden voorgelegd tijdens de jaarvergadering die in april 2021 zal worden gehouden.

Urban Industrial is een Nederlands bedrijf dat zich richt op het verwerven en langjarig exploiteren van strategisch gesitueerde bedrijfshallen. Urban Industrial beheert een portefeuille met bedrijfsvastgoed van ongeveer 750.000 m2.