PostNL sluit sale-en-leaseback overeenkomst van € 150 miljoen

Transactie versterkt financiële positie

Den Haag

Hoofdpunten 

  • PostNL gaat vijf sorteercentra verkopen en terughuren 
  • Opbrengst van €150 miljoen zal vrije kasstroom in 2020 verbeteren 
  • Positief effect totale transactie op de gecorrigeerde nettoschuld en de leverage ratio

PostNL maakt vandaag bekend dat het een sale-en-leaseback overeenkomst heeft gesloten met Urban Industrial voor vier postsorteercentra in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, ‘s-Hertogenbosch en het internationale sorteercentrum in Den Haag. Urban Industrial is een Nederlands bedrijf dat zich richt op het verwerven en langjarig exploiteren van strategisch gesitueerde bedrijfspanden. Urban Industrial beheert een portefeuille met bedrijfsvastgoed van ongeveer 750.000 m2. Met deze transactie versterkt PostNL zijn balans en maakt het waarde vrij voor het bedrijf.

PostNL ontvangt € 150 miljoen uit de sale-en-lease-back transactie. De boekwinst van rond de € 61 miljoen wordt gezien als een eenmalig resultaat en draagt daarmee niet bij aan de genormaliseerde EBIT en het genormaliseerde totaalresultaat. De opbrengst zal de vrije kasstroom in 2020 verbeteren. Met inachtneming van de leasevoorwaarden van de transactie is de impact op de gecorrigeerde nettoschuldpositie ongeveer € 97 miljoen, wat leidt tot een verbetering van de leverage ratio. 

De verbeterde financiële positie maakt het mogelijk om te investeren in versnelling van de digitalisering van onze activiteiten als onderdeel van de transformatie van PostNL. 

De transactie wordt naar verwachting afgerond in november 2020, onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden.


Meer informatie 

Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation. Bij verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend. 

Toekomstgerichte uitspraken 

Enkele uitspraken in dit persbericht zijn 'toekomstgerichte uitspraken'. Door hun aard omvatten toekomstgerichte uitspraken risico’s en onzekerheden, omdat zij zien op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte uitspraken omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk voorspeld kunnen worden, waardoor daadwerkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van een toekomstig resultaat dat wordt genoemd of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, inschattingen, voorspellingen, analyses en projecties over de markten waarin wij actief zijn en verwachtingen en veronderstellingen van het management over mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. U wordt gewaarschuwd zich niet onevenredig te verlaten op deze toekomstgerichte uitspraken, die alleen per de datum van dit persbericht worden gedaan en geen voorspellingen of garanties van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden zijn. Tenzij anderszins vereist door geldend effectenrecht, hebben wij geen enkele verplichting voor de openbaarmaking van eventuele revisies van deze toekomstgerichte uitspraken om gebeurtenissen en omstandigheden van na de datum van dit persbericht te publiceren, noch van zich voorgedane onvoorziene gebeurtenissen. 

Gebruik van informatie die niet volgens GAAP-normen is 

In het presenteren en bespreken van de bedrijfsresultaten van PostNL Groep, maakt management gebruik van een aantal financiële parameters die niet volgens de GAAP-normen zijn. Deze parameters die niet volgens de GAAP-normen zijn, moeten niet geïsoleerd worden beschouwd als alternatieven voor de gelijkwaardige IFRS-normen en moeten in samenhang met de best te vergelijken IFRS-normen worden gebruikt. De financiële parameters die niet volgens GAAP normen zijn, hebben geen gestandaardiseerde betekenis volgens de IFRS-normen, en zijn daarom mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke parameters gepresenteerd door andere uitgevende instellingen. Vanaf 2020 is genormaliseerde EBIT de belangrijkste financiële prestatie-indicator die niet volgens de GAAP normen is. Genormaliseerd EBIT wordt afgeleid van operationeel resultaat dat is gebaseerd op de IFRS-normen, aangepast voor de impact van projectkosten en incidentele posten.