PostNL verhoogt verwachting voor 2020

Hervatting van dividend over 2020 verwacht

Den Haag

Hoofdpunten

  • Sterke operationeel resultaat zet door in Q3 2020 
  • Verwachting voor genormaliseerde EBIT in 2020 verhoogd naar minimaal €175 miljoen 
  • Leverage ratio doelstelling in financieel framework eind 2020 binnen bereik dankzij sterk operationeel resultaat en de vandaag aangekondigde sale-en-leaseback transactie 
  • Hervatting van dividend over 2020 verwacht 
  • Verbeterde financiële positie maakt versnelling digitalisering mogelijk 
  • Extra uitkering van € 250 voor medewerkers als waardering voor inzet en betrokkenheid

PostNL verhoogt vandaag zijn verwachting voor het jaarresultaat over 2020. Het sterke operationele resultaat zette door in het derde kwartaal. PostNL verwacht dat de genormaliseerde EBIT in 2020 minimaal op € 175 miljoen zal uitkomen. Deze verbetering zal ook leiden tot een hogere vrije kasstroom. 

Herna Verhagen, CEO van PostNL zei: “Onze financiële positie is aanzienlijk verbeterd dankzij de sterke operationele resultaten en de sale-en-leaseback transactie die we vandaag hebben aangekondigd. Het doet mij goed om aan te kondigen dat we verwachten om dividend te kunnen uitkeren over 2020. Dit is een reflectie van de voortgang die we boeken met onze succesvolle transformatie naar een e-commerce logistiek en postaal bedrijf. 

De sterke resultaten stellen ons nu in staat om de buitengewone inzet van onze mensen sinds de start van de pandemie te belonen. De waardering en erkenning hiervoor vertalen we in een extra netto-uitkering van €250 bij een voltijd dienstverband bij PostNL in Nederland. We gaan in gesprek met de bezorgondernemers om ook hun pakketbezorgers iets extra’s te geven voor hun bijzondere inspanningen. Datzelfde zullen we bespreken met de sociale werkvoorzieningbedrijven met wie we samenwerken. 

Ook nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt in Nederland en België blijven we scherp letten op alle veiligheids- en hygiënemaatregelen in onze activiteiten en gebouwen. Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van al onze collega’s blijft onze topprioriteit. 

Onze verbeterde financiële positie stelt ons in staat om de digitalisering van ons bedrijf te versnellen als onderdeel van de transformatie van PostNL. Het doel van deze versnelling is het versterken van onze concurrentiepositie en bijdragen aan een hogere klanttevredenheid, kostenverlaging en het aantrekken van nieuwe klanten. Onze loyale werknemersbasis en de versnelling van digitalisering maken dat we onze ambitie om de favoriete bezorger van de Benelux te zijn kunnen blijven waarmaken.”

Verwachting jaarresultaat en hervatting dividend over 2020 

PostNL verwacht dat de genormaliseerde EBIT resultaat zal uitkomen op minimaal € 175 miljoen. Deze toename zal ook leiden tot een hogere vrije kasstroom. Daarnaast zorgen hogere exportvolumes voor een verdere verbetering van de ontwikkeling van het werkkapitaal. Samen met de sale-en-leaseback transactie (die geen invloed heeft op het genormaliseerde EBIT en het genormaliseerde totaalresultaat) wordt verwacht dat de leverage ratio onder 2.0x zal uitkomen aan het eind van het jaar. Dit betekent dat PostNL dan solide gefinancierd is zoals gedefinieerd in het financiële framework. Daardoor kan de betaling van dividend naar verwachting worden hervat over 2020, na goedkeuring door aandeelhouders tijdens de AVA in april 2021. 

Onzekerheid neemt toe 

Als gevolg van de tweede pandemiegolf lijken er meer onzekerheden te komen. Het zicht op het vierde kwartaal, voor PostNL het belangrijkste kwartaal van het jaar, en op 2021 blijft beperkt en is afhankelijk van eventuele nieuwe coronamaatregelen, een potentieel hoger ziekteverzuim en daarnaast macro-economische ontwikkelingen en het consumentenvertrouwen. Dit kan de bestedingen tijdens de feestdagen, maar ook in 2021, beïnvloeden. 

De derde kwartaalresultaten van PostNL worden volgens schema gepubliceerd op 2 november 2020.


Meer informatie

Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation. Bij verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend. 

Toekomstgerichte uitspraken 

Enkele uitspraken in dit persbericht zijn 'toekomstgerichte uitspraken'. Door hun aard omvatten toekomstgerichte uitspraken risico’s en onzekerheden, omdat zij zien op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte uitspraken omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk voorspeld kunnen worden, waardoor daadwerkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van een toekomstig resultaat dat wordt genoemd of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, inschattingen, voorspellingen, analyses en projecties over de markten waarin wij actief zijn en verwachtingen en veronderstellingen van het management over mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. U wordt gewaarschuwd zich niet onevenredig te verlaten op deze toekomstgerichte uitspraken, die alleen per de datum van dit persbericht worden gedaan en geen voorspellingen of garanties van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden zijn. Tenzij anderszins vereist door geldend effectenrecht, hebben wij geen enkele verplichting voor de openbaarmaking van eventuele revisies van deze toekomstgerichte uitspraken om gebeurtenissen en omstandigheden van na de datum van dit persbericht te publiceren, noch van zich voorgedane onvoorziene gebeurtenissen. 

Gebruik van informatie die niet volgens GAAP-normen is 

In het presenteren en bespreken van de bedrijfsresultaten van PostNL Groep, maakt management gebruik van een aantal financiële parameters die niet volgens de GAAP-normen zijn. Deze parameters die niet volgens de GAAP-normen zijn, moeten niet geïsoleerd worden beschouwd als alternatieven voor de gelijkwaardige IFRS-normen en moeten in samenhang met de best te vergelijken IFRS-normen worden gebruikt. De financiële parameters die niet volgens GAAP normen zijn, hebben geen gestandaardiseerde betekenis volgens de IFRS-normen, en zijn daarom mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke parameters gepresenteerd door andere uitgevende instellingen. Vanaf 2020 is genormaliseerde EBIT de belangrijkste financiële prestatie-indicator die niet volgens de GAAP normen is. Genormaliseerd EBIT wordt afgeleid van operationeel resultaat dat is gebaseerd op de IFRS-normen, aangepast voor de impact van projectkosten en incidentele posten.