PostNL wint beroepszaak over Aanmerkelijke Marktmacht

Den Haag – Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag heeft PostNL in het gelijk gesteld in de beroepszaak over het Marktanalysebesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en heeft dit besluit vernietigd. ACM heeft niet aangetoond dat PostNL een dominante marktpositie heeft. De concurrentiepositie van PostNL ziet er namelijk heel anders uit als de markt ook uit digitale post bestaat, aldus het CBb. Daarmee zijn de verplichtingen die de ACM met dit besluit aan PostNL had opgelegd, zoals de voorwaarden en tarieven waarmee andere postvervoerders toegang krijgen tot het postnetwerk van PostNL, geschrapt.

Financiële impact

Wij hebben eerder aangegeven dat de verwachte impact van de diverse ACM-maatregelen wordt geraamd op tussen € 50 miljoen en € 70 miljoen per jaar. Een aanzienlijk deel van deze impact heeft zich vanaf 2016 tot nu in onze resultaten gemanifesteerd. Wij gaan de uitspraak van het CBb bestuderen: als wij aanleiding zien om de afgegeven bandbreedte aan te passen, zullen we de markt daarover informeren.

Postvervoerders

Wij hebben postvervoerders altijd toegang geboden tot het PostNL-netwerk voor de bezorging van post en zullen dat op zorgvuldige en transparante wijze blijven doen. We vinden het belangrijk dat er zo veel mogelijk duidelijkheid is voor alle bedrijven in de postmarkt. Mocht de uitspraak leiden tot wijzigingen in voorwaarden en tarieven, zullen wij postvervoerders daarover uitgebreid informeren.

Consolidatie

De Tweede Kamer bespreekt op 12 september as. de conclusie die staatssecretaris Keijzer aan de Postdialoog heeft verbonden. Consolidatie is in deze krimpende markt onvermijdelijk om de bereikbaarheid en betrouwbaarheid van de postvoorziening in Nederland te kunnen waarborgen. Aan de urgentie van deze conclusie is met deze uitspraak niets veranderd.

PostNL gaat de uitspraak verder in detail bestuderen en zal deze beoordelen op de verdere juridische, operationele en financiële consequenties. De volledige uitspraak is te lezen op rechtspraak.nl.