Principeakkoord over nieuwe cao voor postbezorgers

Salaris stijgt in 2022 en 2023 met ruim 8 procent

Den Haag, 10 mei 2022 - PostNL en vakorganisaties Bond van Post Personeel en CNV hebben een principeakkoord getekend over een nieuwe cao voor bijna 16.500 postbezorgers. Met FNV is PostNL tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Afgesproken is dat het salaris tijdens de looptijd van de cao in twee stappen van 4 procent omhoog gaat met in totaal ruim 8 procent. De vakorganisaties leggen de afspraken nu voor aan hun leden.

Loonsverhoging en vergoedingen

Het principeakkoord bevat een structurele loonsverhoging van 4 procent per 1 januari 2022 en een verhoging van 4 procent per 1 januari 2023. Daarmee komt het loon voor startende postbezorgers nu boven het wettelijke minimumloon.

Bob van Ierland, Directeur Mail NL: ‘De lonen voor onze postbezorgers gaan de komende tijd flink omhoog. De stijgende prijzen raken ook onze collega's in de portemonnee en daarom vinden we dit passend onder de huidige omstandigheden. Ook zorgen we zo dat, met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de keuze voor een baan als postbezorger aantrekkelijk blijft.’

De loonsverhoging wordt met terugwerkende kracht ingevoerd over de eerste maanden van 2022 zodra er een definitief akkoord is. Ook zijn er afspraken gemaakt over de vergoedingen voor de fiets, reiskosten en oplaadvergoedingen voor elektrische vervoermiddelen. De oplaadvergoeding wordt vanwege de ontwikkeling van de stijgende energieprijzen tweemaal per jaar opnieuw bekeken en indien nodig, aangepast.

Ontwikkelingen in de postmarkt

Tijdens de coronacrisis bezorgde PostNL veel post, zoals de uitnodigingen voor vaccinaties, extra mailingen voor bedrijven en persoonlijke post zoals kaartjes. Veel van die extra post is echter gerelateerd aan corona en dus eenmalig. De verwachting is dat de daling van het aantal poststukken 8-10 procent zal zijn ten opzichte van vorig jaar. Ook de jaren erna zal de structurele daling van het aantal poststukken doorgaan. Om de post ondanks die krimp bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar houden in heel Nederland werkt PostNL voortdurend aan een toekomstbestendige organisatie, die zich tijdig en duurzaam kan blijven aanpassen.

Ledenraadplegingen

De verwachting is dat de uitkomsten van de ledenraadplegingen van de vakorganisaties op 25 mei 2022 bekend zijn. De cao voor postbezorgers heeft een looptijd van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2023 en geldt voor bijna 16.500 medewerkers.