Reactie PostNL op uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven over overname Sandd door PostNL

2 juni 2022, Den Haag – PostNL heeft kennisgenomen van de uitspraak die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vandaag heeft gedaan. Het CBb heeft beslist dat de minister van Economische Zaken en Klimaat geen vergunning mocht verlenen voor de overname van Sandd door PostNL. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de samenvoeging van de netwerken, die onomkeerbaar is. Het netwerk, de locaties en bedrijfsmiddelen van Sandd bestaan niet meer. De medewerkers van Sandd zijn ofwel in dienst van PostNL ofwel hebben elders een baan gevonden.

De vergunning en de daarbij gestelde voorwaarden gelden niet meer. PostNL zal de voorwaarden die gesteld zijn bij de goedkeuring voorlopig handhaven. PostNL constateert dat de rechtsgeldigheid van de transactie door de beslissing van het CBB niet in het geding is en gaat de uitspraak nader bestuderen.

Dankzij de samenvoeging van de postnetwerken van PostNL en Sandd is de post bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar voor iedereen in Nederland en is baanzekerheid geboden voor duizenden postbezorgers.