Staatssecretaris van EZK geeft toestemming voor samenvoeging postnetwerken PostNL en Sandd

Den Haag, 27 september 2019 – Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, heeft vandaag toestemming gegeven voor de samenvoeging van de postnetwerken van PostNL en Sandd. Door deze goedkeuring kunnen PostNL en Sandd nu verder gaan met het zo snel mogelijk afronden van de transactie.

Samenvoeging van de postnetwerken van PostNL en Sandd is noodzakelijk voor de continuïteit van de postvoorziening in Nederland. Het zorgt ervoor dat post betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar blijft en is een steun in de rug voor de baanzekerheid van duizenden postbezorgers.

De toestemming is verleend op basis van artikel 47 van de Mededingingswet, nadat PostNL en Sandd op 6 september een verzoek daartoe hadden ingediend. De staatssecretaris heeft dit besluit genomen op basis van een bredere afweging van maatschappelijke belangen.

Aan de toestemming zijn voorwaarden verbonden gericht op het waarborgen van de belangen van alle stakeholders:

Toegang

Postvervoerders die nu gebruik maken van het netwerk van Sandd krijgen een overgangsregeling voor toegang tot het PostNL-netwerk.

Rendement

Er komt een maximum rendementsregulering van 9% op de kernactiviteiten van het postbedrijf. Het maximum rendement op de universele postdienst wordt verlaagd naar 9%. Voor PostNL blijft het daarnaast belangrijk om het gematigde prijsbeleid van de afgelopen jaren te continueren.

Arbeid

PostNL zal alle postbezorgers van Sandd een baan aanbieden. Voor de overige medewerkers van Sandd zal worden gekeken naar mogelijkheden binnen PostNL of naar andere oplossingen. Er is, in overleg met de medezeggenschap van Sandd, een sociale regeling voor alle Sandd medewerkers opgesteld. PostNL zal daarnaast de samenwerking met sociale werkplaatsen continueren. De consolidatie heeft dus geen gevolgen voor hun medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

PostNL en Sandd verwachten de transactie op korte termijn af te kunnen ronden. Op dat moment worden meer details gegeven over de integratie en de financiële uitwerking.

Meer informatie Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation. Toekomstgerichte uitspraken Enkele uitspraken in dit persbericht zijn 'toekomstgerichte uitspraken'. Door hun aard omvatten toekomstgerichte uitspraken risico’s en onzekerheden, omdat zij zien op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte uitspraken omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk voorspeld kunnen worden, waardoor daadwerkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van een toekomstig resultaat dat wordt genoemd of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, inschattingen, voorspellingen, analyses en projecties over de markten waarin wij actief zijn en verwachtingen en veronderstellingen van het management over mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. U wordt gewaarschuwd zich niet onevenredig te verlaten op deze toekomstgerichte uitspraken, die alleen per de datum van dit persbericht worden gedaan en geen voorspellingen of garanties van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden zijn. Tenzij anderszins vereist door geldend effectenrecht, hebben wij geen enkele verplichting voor de openbaarmaking van eventuele revisies van deze toekomstgerichte uitspraken om gebeurtenissen en omstandigheden van na de datum van dit persbericht te publiceren, noch van zich voorgedane onvoorziene gebeurtenissen.