Sterk tweede kwartaal 2021 voor PostNL, genormaliseerde EBIT stijgt met 17% naar € 63 miljoen

Vooruitzichten 2021 verhoogd naar € 280 miljoen tot € 310 miljoen

Den Haag

PDF press release (EN)
PDF persbericht (NL)

Financial highlights

in€ miljoenen2e kw. 20202e kw. 2021halfjaar 2020halfjaar 2021
Omzet7898381,4901,800
Genormaliseerd EBIT546369193
waarvan verondersteld als niet-terugkerend en gerelateerd aan Covid-1929262969
Vrije kasstroom935498213
Genormaliseerd totaalresultaat355764169


Hoofdpunten Q2 2021 en betere vooruitzichten 2021

  • Voortzetting solide resultaat bij Pakketten, 95 miljoen pakketten bezorgd (+11,4%)
  • Sterk resultaat bij Mail in Nederland dankzij volumegroei van 4,2%
  • Verwachting genormaliseerde EBIT in 2021 verhoogd naar € 280 miljoen tot € 310 miljoen, vrije kasstroom tussen € 250 miljoen en € 280 miljoen
  • Interimdividend 2021 vastgesteld op € 0,10 per aandeel

Realisatie strategie

  • Versnelde e-commerce groei leidt tot hogere prognose pakketvolume
  • Versnelling van voortgang in het realiseren van milieudoelstellingen
  • Ambitie genormaliseerde EBIT 2024 verhoogd naar € 330 miljoen tot € 370 miljoen
  • € 450 miljoen aan extra investeringen voor uitvoering strategie in onder andere capaciteit, netwerk, IT- infrastructuur, duurzaamheid en pakketautomaten; cumulatieve investeringen voor 2022-24 € 950 miljoen

CEO statement

Herna Verhagen, CEO PostNL: “Het goede begin van het jaar zette ook het tweede kwartaal door. Dat was te danken aan de inspanningen van onze mensen en sterk teamwork bij de uitdagende omstandigheden van een samenleving die stap voor stap weer openging. De gezondheid en veiligheid van onze mensen, klanten en consumenten zijn en blijven natuurlijk onze belangrijkste prioriteit. 

We kunnen over het tweede kwartaal van 2021 een sterk resultaat melden, waarvan een deel eenmalig is. Vooral Mail in Nederland ontwikkelde zich, deels dankzij Covid-19, sterk, al zet de onderliggende substitutietrend door. Bij Pakketten blijft het volume groeien, ook als we het eenmalige deel buiten beschouwing laten, dat, zoals verwacht, is afgenomen nadat de winkels weer open mochten. 

Het gedrag van de consument is veranderd, vooral als gevolg van Covid-19. Er wordt meer online gekocht en e-commerce is versneld. Om die sterkere toename van de pakketvolumes op te vangen, breiden we de capaciteit verder en eerder uit dan was voorzien. Tegelijkertijd versnellen we onze investeringen in duurzaamheid om zo nog meer en sneller voortgang te boeken met de realisatie van onze ESG-doelstellingen. We zijn verder ook van plan om het aantal pakketautomaten uit te breiden naar circa 1.500 in 2024. De totale investeringen voor de periode 2022–2024 zijn ongeveer € 950 miljoen. 

Voortbouwend op onze resultaten in het eerste halfjaar en de voortgang met onze succesvolle strategie verhogen we onze financiële ambities. Onze vooruitzichten voor de genormaliseerde EBIT in 2021 zijn verhoogd naar een bedrag tussen € 280 miljoen en € 310 miljoen. Dat vertaalt zich ook naar een verbetering van de vrije kasstroom. We verhogen bovendien onze ambitie voor genormaliseerde EBIT in 2024 naar een bedrag tussen € 330 miljoen en € 370 miljoen, wat € 60 miljoen tot € 80 miljoen hoger is dan onze eerdere verwachting. Er blijft onzekerheid over het effect van Covid-19. 

De pandemie leidt nog altijd tot uitdagende omstandigheden en tegenslag voor heel veel mensen wereldwijd. We zijn trots op onze mensen, die elke dag hard werken om de favoriete bezorger te zijn. Door ons te blijven richten op de kwaliteit van onze dienstverlening en door de verhoogde investeringen in de bedrijfsactiviteiten streven we naar het benutten van ons groeipotentieel. Daarmee creëren we langetermijnwaarde voor al onze stakeholders en leveren we een duurzame bijdrage aan de maatschappij.”