Sterke bedrijfsresultaten in Q4 leiden tot onderliggend cash bedrijfsresultaat voor heel 2019 van € 176 miljoen

Samenvoeging postnetwerken van PostNL en Sandd afgerond op 1 februari 2020

Den Haag

Engelse versie (geheel)

Nederlandse versie

Financiële resultaten Q4 en heel 2019

In € miljoenen4e kw. 20184e kw. 2019geheeljaar 2018geheeljaar 2019
Omzet7948432.7722.844
Onderliggend cash bedrijfsresultaat10079188176
Netto kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten*5789(19)169
* Vóór overnames

Hoofdpunten Q4 2019

  • Sterke piekperiode Pakketten en Mail in Nederland zorgt voor onderliggend cash bedrijfsresultaat in 2019 aan de bovenkant van de afgegeven verwachting
  • Sterke verbetering netto cash uit operationele en investeringsactiviteiten
  • Transactie Sandd afgerond in vierde kwartaal; op koers om de voorziene voordelen en synergiën te realiseren
  • Verkoop niet-kernactiviteiten zorgt voor verdere strategische focus

CEO statement

Herna Verhagen, CEO PostNL: “2019 was een cruciaal jaar voor onze transformatie naar dé postale en logistieke dienstverlener in de Benelux. De afronding van de samenvoeging van de postnetwerken van PostNL en Sandd, de focus op volume en waarde bij Pakketten en de verkoop van een aantal niet-kernactiviteiten waren allemaal belangrijke stappen voor de realisatie van onze strategie voor groei.

Bij Pakketten bedroeg de volumegroei dit kwartaal 10%. Dit was lager dan verwacht, vooral door een vertraging van de marktgroei. In 2020 verwachten we te profiteren van de getroffen maatregelen om de klantwaarde te vergroten om een betere balans tussen volumegroei, winstgevendheid en duurzame cashflow te realiseren. We hebben er vertrouwen in dat Pakketten een goede uitgangspositie heeft om te blijven profiteren van en mede vorm te geven aan de markt voor e-commerce in de Benelux.

De resultaten bij Mail in Nederland liftten mee op een sterke verkoop van de Decemberzegel. We hebben in de drukke periode goede voortgang geboekt met onze kostenbesparingsprojecten. Er is daardoor in heel 2019 € 48 miljoen bespaard. Met ingang van 1 februari 2020 zijn de postvolumes van PostNL en Sandd volledig gecombineerd. Deze worden gesorteerd en geleverd door één geïntegreerd netwerk. De belangrijkste aandachtspunten voor Mail in Nederland zijn de verdere kostenbesparingen en voortgaande aanpassing van onze organisatie aan de structurele volumedaling, na de eenmalige vergroting van het volume na de overname van Sandd. We liggen op koers om de voorziene voordelen en synergiën van de Sandd-transactie, zoals in februari 2019 aangekondigd, te realiseren.

In 2019 groeide het aantal consumenten dat digitaal verbonden is met PostNL naar 5,3 miljoen unieke gebruikers. We hebben verschillende nieuwe features toegevoegd aan de PostNL-app, waardoor klanten meer gedetailleerde bezorginformatie, digitale verzendlabels en ophaalbewijzen kunnen krijgen in de app. In 2020 versnellen we de digitalisering van ons hele bedrijf. Daarmee ontwikkelen we elk aspect van onze bedrijfsvoering, van de optimalisering van de klantervaring naar slimme logistiek waarmee we de bestellingen van de klant snel, efficiënt en duurzaam kunnen bezorgen.

Onze bedrijfsresultaten zullen naar verwachting verbeteren, waarmee de onderliggende winst op vergelijkbare basis uitkomt tussen de € 145 miljoen en € 165 miljoen in 2020. Rekening houdend met hogere pensioenkosten en het effect van de nieuwe Wet Arbeid in Balans (WAB) gaan we voor 2020 uit van een genormaliseerde EBIT tussen de € 110 miljoen en € 130 miljoen. De nettokasstroom komt naar verwachting uit op € (315)- (285) miljoen, inclusief een laatste storting in het pensioenfonds voor overgangsregelingen van circa € 300 miljoen in 2020. We verwachten de dividenduitkering, tijdelijk opgeschort in verband met het effect van de Sandd-transactie, binnen 12 tot 24 maanden na afronding van de transactie te hervatten.”