Update PostNL over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2020 in verband met het coronavirus

Den Haag, 17 maart 2020 – In het licht van de ontwikkelingen rond het coronavirus publiceert PostNL een update over de aankomende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), die gepland staat voor 14 april 2020 in Den Haag.

Om mogelijke risico’s voor de gezondheid te vermijden, doen we het ongebruikelijke verzoek aan onze aandeelhouders om de vergadering niet persoonlijk bij te wonen. In plaats daarvan doen we het dringende verzoek om gebruik te maken van de optie om stemrecht uit te oefenen via elektronische of schriftelijke volmacht. We hebben de mogelijkheid voor het verlenen van zo’n (elektronische) volmacht verlengd. De (elektronische) volmacht moet uiterlijk op zondag 12 april om 17:00 uur zijn ontvangen. Let op, uw intermediair kan een eerdere deadline hanteren. Voor nadere informatie over de uitoefening van stemrecht verwijzen we naar de originele convocatie. Om de aandeelhouders in de gelegenheid te stellen de vergadering toch te volgen, wordt deze uitgezonden via video webcasting.

Helaas ziet PostNL zich gedwongen om alle sociale bijeenkomsten rond de AvA af te lasten. Lunch en een receptie na de vergadering worden dan ook niet verzorgd. Met het oog op de door de overheid aangekondigde maatregelen is besloten dat er slechts een beperkt aantal commissarissen fysiek bij de vergadering aanwezig zal zijn. De bij de vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn niet beschikbaar voor sociale interactie buiten de vergadering zelf. PostNL blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen, en is gebonden aan eventuele verdere maatregelen die door de Nederlandse overheid worden aangekondigd.

Vragen aandeelhouders

We nodigen aandeelhouders uit om eventuele vragen over de agendapunten voorafgaand aan de vergadering te stellen en hebben daarom de mogelijkheid voor het indienen van vragen verlengd. Die vragen zullen vervolgens bij de vergadering gezamenlijk worden behandeld. De aandeelhouders wordt verzocht hun vragen in te dienen bij de Secretaris van de Vennootschap, de heer E.H. de Wit, ten kantore van PostNL (Prinses Beatrixlaan 23, 2595 AK Den Haag) of via e-mail op ewout.de.wit@postnl.nl, ten laatste op maandag 13 april 2020 om 09:00 uur.

PostNL adviseert de website regelmatig te checken op eventuele verdere updates.