Update PostNL over ontwikkelingen in Q2 en verwachting voor 2020

Sterke verbetering Q2 resultaat verwacht met positieve impact op genormaliseerd EBIT-resultaat en vrije kasstroom in 2020

PostNL publiceert vandaag een update over de huidige trends en ontwikkelingen rond de Covid-19 pandemie, die in de loop van maart zichtbaar werden en die in april en mei zijn versneld. PostNL verwacht op dit moment een genormaliseerd EBIT-resultaat voor het tweede kwartaal van 2020 dat sterk boven dat van vorig jaar ligt (Q2 2019: € 39 miljoen) door betere resultaten bij Pakketten. Op basis van de verwachte resultaten over het eerste halfjaar en huidige ontwikkelingen past PostNL het vooruitzicht voor 2020 aan naar sterk boven de eerder aangegeven bandbreedte van tussen de € 110 miljoen en € 130 miljoen. Deze toename van de genormaliseerde EBIT leidt naar verwachting ook tot een verbetering van de vrije kasstroom.

Beperkte zichtbaarheid door ontwikkelingen rondom corona

Het is nog niet duidelijk hoe de pandemie zich in de loop van 2020 en op de langere termijn zal ontwikkelen en wat het effect daarvan is op de economische omstandigheden. De zichtbaarheid op de langere termijn blijft beperkt door onzekerheid over de duur en de ernst van de pandemie. De vandaag gepubliceerde verwachting voor 2020 kan door dergelijke onzekerheden worden beïnvloed.

Ontwikkelingen in april en mei na de uitbraak van de coronapandemie

Begin maart hebben overheden in Nederland en België maatregelen genomen om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Vanaf dat moment nam de e-commercegroei sterk toe in vrijwel alle segmenten en producten. Hetzelfde gold voor de e-commercepenetratie. Deze groei werd voor een deel veroorzaakt door specifieke consumentenbestedingen als gevolg van de coronacrisis. De maatregelen voor het houden van voldoende afstand hebben geleid tot hogere kosten.

Bij Pakketten is de volumegroei versneld van bijna 14% eind maart, tot meer dan 25% in april en mei. Om deze groei te verwerken heeft PostNL zijn netwerk aanzienlijk opgeschaald. Op dit moment wordt de capaciteit vrijwel optimaal benut, leidend tot een hoger efficiëntieniveau. De gunstige prijs/mix ontwikkeling zoals gerapporteerd in het eerste kwartaal zet door, net als de positieve trend bij Spring.

De volumedaling bij Mail in Nederland werd ook in april en mei versterkt door een grotere daling in partijenpost doordat ondernemingen hun advertentiecampagnes uitstellen. Dit werd slechts deels gecompenseerd door een iets betere ontwikkeling in losse consumentenpost.

Gezondheid en veiligheid onverminderd op de eerste plaats

PostNL past alle RIVM-richtlijnen toe ten aanzien van het houden van voldoende afstand en gezond werken om medewerkers, partners en consumenten zoveel mogelijk te beschermen. In onze bedrijfsactiviteiten en op onze locaties zijn maatregelen getroffen om voldoende afstand te kunnen houden en om een veilig en gezond werkklimaat te kunnen handhaven.

De resultaten over het tweede kwartaal en eerste halfjaar van 2020 worden volgens schema gepubliceerd op 3 augustus 2020.