Update PostNL over resultaatontwikkeling

Den Haag, 21 oktober 2022 - PostNL geeft vandaag een update over de voorlopige cijfers voor het derde kwartaal van 2022 en de verwachtingen voor heel 2022

Verdere verslechtering macro-economische omgeving

Sinds de publicatie van PostNL resultaten over het tweede kwartaal, op 8 augustus, zijn de wereldwijde macro-economische omstandigheden verder verslechterd. De invloed daarvan is in veel sectoren voelbaar. De inflatie is gestegen en bereikte in ons land in september een recordniveau van bijna 15%. Tegelijkertijd zakte het consumentenvertrouwen weg tot een historisch dieptepunt. Dit werkt negatief door in de consumentenbestedingen en houdt naar verwachting de komende kwartalen aan.

Tragere volumeontwikkeling bij Pakketten

Deze niet eerder vertoonde omstandigheden vertalen zich naar een tragere volumegroei in de pakkettenmarkt dan eerder werd voorzien, terwijl het marktaandeel van PostNL stabiel was. De verwachte terugkeer naar groei in Pakketten in het derde kwartaal is uitgebleven en PostNL gaat er nu vanuit dat de volumes in het vierde kwartaal in 2022 gelijk zullen zijn aan het jaar ervoor.

Q4 wordt desondanks het sterkste kwartaal van het jaar en daarmee het belangrijkste kwartaal voor het jaarresultaat. Op piekdagen worden twee keer zoveel pakketten bezorgd als op een gemiddelde dag.

Stijgende kosten

De aanhoudende inflatiedruk leidt tot hogere brandstof-, loon- en andere kosten. In het licht van de huidige cao-onderhandelingen zullen de loonkosten meer stijgen dan eerder werd voorzien. Per saldo worden de kosten hoger in verhouding tot de volumes. PostNL stemt zijn netwerkcapaciteit voortdurend af op de volumes, binnen de grenzen van een krappe arbeidsmarkt. Hierbij wordt de nodige flexibiliteit in het netwerk tijdens het piekseizoen behouden om het niveau van de dienstverlening voor klant en consument te waarborgen.

Mitigerende maatregelen

PostNL doet al het nodige om de impact van de kostenstijgingen en een tragere volumeontwikkeling dan verwacht te mitigeren. De maatregelen die de efficiëntie en productiviteit verbeteren worden versneld geïmplementeerd en geïntensiveerd. Het gaat dan om onder andere:

  • actief management van opbrengsten en prijsaanpassingen
  • verlaging indirecte kosten bij Pakketten
  • consolidatie ophaalritten en routes tussen sorteerlocaties
  • aanpassing investeringen (kapitaalinvesteringen en leases) aan volumes en strikt streng werkkapitaalbeheer
  • strakke beheersing overheadkosten: beperking en uitstel projectkosten en terughoudendheid bij invullen vacatures

De voordelen van deze maatregelen worden zichtbaar, maar lopen achter de impact van de snel veranderende omgeving aan. Dit zet de marges onder druk.

Voorlopige resultaten derde kwartaal

Door de tegenwind blijft de resultaatontwikkeling in het derde kwartaal, voornamelijk bij Pakketten, achter bij de verwachtingen van PostNL:

  • Omzet PostNL komt naar verwachting uit op € 709 miljoen (Q3 2021: € 729 miljoen)
  • Genormaliseerde EBIT naar verwachting € (20) miljoen (Q3 2021: € 23 miljoen, waarvan een verondersteld effect van € 5 miljoen door Covid-19)
  • Vrije kasstroom van € (49) miljoen (Q3 2021: € 10 miljoen) door de lagere genormaliseerde EBIT en fasering werkkapitaal

Pakketten

Volumedaling van 1,1% in het derde kwartaal van 2022. De omzet bedraagt naar verwachting € 506 miljoen (Q3 2021: €505 miljoen) bij een genormaliseerde EBIT van € (1) miljoen (Q3 2021: € 27 miljoen).

Mail in Nederland

De volumes daalden in het derde kwartaal met 9,3%. De omzet komt naar verwachting uit op € 328 miljoen (Q3 2021: € 345 miljoen) bij een genormaliseerde EBIT van € (1) miljoen (Q3 2021: € 12 miljoen, waarvan een verondersteld effect van € 5 miljoen door Covid-19).

Verwachtingen heel 2022

Als gevolg van de verder verslechterende macro-economische omstandigheden en de aanhoudende onzekerheid is het niet langer realistisch om te veronderstellen dat de eerdere verwachting voor de genormaliseerde EBIT en de vrije kasstroom in 2022 gehaald worden. PostNL neemt alle nodige maatregelen om het niveau van de dienstverlening en de robuuste financiële positie te waarborgen.

De resultaten van PostNL over het derde kwartaal worden als gepland bekendgemaakt op 7 november 2022.