Vakorganisaties en PostNL bereiken onderhandelingsuitkomst nieuwe cao voor postbezorgers

Den Haag, 22 maart 2024 - PostNL en vakorganisaties BVPP, CNV en FNV hebben een onderhandelingsuitkomst bereikt voor een nieuwe cao voor de bijna 15.000 postbezorgers. De cao heeft een looptijd van 2 jaar: van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. PostNL is tevreden met dit goede resultaat voor de postbezorgers. Zij krijgen in deze periode een loonsverhoging van minimaal 19 procent. De afspraken passen binnen de financiële vooruitzichten die PostNL heeft gecommuniceerd aan de markt. De vakorganisaties leggen de uitkomst voor aan hun leden.

Maurice Unck, Directeur Mail NL, het postbedrijf van PostNL: "Van een stempas voor de verkiezingen tot een kerstkaart: het ontvangen van post is voor veel mensen nog steeds erg belangrijk. Onze postbezorgers zijn hierin een onmisbare schakel. Daarom ben ik blij dat we een uitkomst hebben waaruit de waardering spreekt voor het belangrijke werk dat zij doen. We maken hiermee de baan als postbezorger in deze krappe arbeidsmarkt aantrekkelijker. Ondanks de uitdagende situatie waarmee ons postbedrijf te maken heeft, kunnen alle postbezorgers rekenen op betere voorwaarden en een loonsverhoging. Daarbij hebben we extra aandacht voor de grote groep collega’s, die al jarenlang bij ons werkt.”

Nieuw loongebouw en vergoedingen

Een belangrijk onderdeel van de uitkomst is het nieuwe loongebouw, dat rekening houdt met de stijgingen van het wettelijk minimumloon (WML). Door deze WML-stijgingen zijn er sinds 1 juli 2023 geen loontreden meer voor postbezorgers. Het nieuwe loongebouw kent vijf treden en doet weer recht aan de opgebouwde werkervaring van postbezorgers. Tijdens de looptijd van de nieuwe cao vinden vier loonsverhogingen plaats. De laatste verhogingen gaan in per 1 juli 2025. Op die datum zijn de lonen met mimimaal 19% gestegen ten opzichte van 31 december 2023.

Naast deze loonsverhogingen zijn er afspraken gemaakt over verhoging van de jeugdlonen voor 16- en 17-jarigen en afschaffing van de jeugdlonen vanaf 18 jaar, diverse vergoedingen en maandelijkse uitbetaling van het vakantiegeld voor nieuwe postbezorgers.

Ontwikkelingen in de postmarkt

PostNL doet er alles aan om de post bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden. Het postbedrijf staat al lang voor grote uitdagingen vanwege veranderende consumentenbehoeften, de dalende hoeveelheid post en stijgende kosten. Recent kondigde PostNL aan het servicekader van de postdienstverlening te willen aanpassen op deze veranderende omgeving. Een wijziging in de postregelgeving is noodzakelijk om het netwerk verder te kunnen aanpassen, zodat de postdienstverlening toekomstbestendig en financieel gezond kan blijven.

Ledenraadplegingen

De verwachting is dat de uitkomsten van de ledenraadplegingen van de vakorganisaties medio april bekend zijn.