Versnelling transformatie gaat door

Den Haag

Volledig persbericht

Financiële highlights 1e kwartaal 2018

 • Omzet € 875 miljoen (Q1 2017: € 870 miljoen)
 • Omzet gerelateerd aan e-commerce steeg naar 42% (Q1 2017: 34%)
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat € 29 miljoen (Q1 2017: € 50 miljoen)
 • Winst over de periode € 14 miljoen (Q1 2017: € 41 miljoen)
 • De netto kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten bedroeg € (18) miljoen (Q1 2017: € (20) miljoen)
 • Geconsolideerd eigen vermogen van € 58 miljoen (ultimo 2017: € 34 miljoen)

Operationele highlights 1e kwartaal 2018

 • Volume geadresseerde post daalde met 10,3% (gecorrigeerde volumedaling 9,6%)
 • Bezorgkwaliteit 95%
 • Kostenbesparing van € 8 miljoen gerealiseerd
 • Volume Pakketten steeg met 25%

Outlook 2018 bevestigd

 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat voor boekjaar 2018 tussen € 160 miljoen en € 200 miljoen
 • Onder voorbehoud van definitieve implementatie van AMM-besluit

Verklaring van de CEO

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Zoals verwacht, was ons resultaat in het eerste kwartaal lager dan vorig jaar. We blijven echter goede voortgang maken met onze transformatie naar dé aanbieder van postale en logistieke diensten in de Benelux: 42% van onze omzet is nu gerelateerd aan e-commerce. Dit geeft aan dat wij op weg zijn met het realiseren van onze ambitie om in 2020 meer dan 50% van onze omzet uit e-commerce te halen.

De volumedaling bij Mail in Nederland zette zich voort conform onze verwachtingen. De belangrijkste reden hiervoor blijft substitutie, maar geholpen door eerdere maatregelen van de ACM, zien we nog steeds toenemende concurrentie van andere postvervoerders. We realiseerden € 8 miljoen aan kostenbesparingen en blijven voortgang boeken met de voorbereiding en implementatie van onze kostenbesparingsprojecten.

Wij nemen actief deel aan de postdialoog die de Nederlandse overheid heeft geïnitieerd. De komende weken staat verder overleg gepland. We herhalen dat regelgeving zo spoedig mogelijk moet worden aangepast om een ordelijke en rationele aanpassing van de Nederlandse postmarkt te kunnen faciliteren, en dat consolidatie van partijen binnen de postmarkt onvermijdelijk is.

Bij Pakketten bevestigt de sterke volumegroei onze solide positie in de logistieke e-commerce markt in de Benelux. De omzet nam toe, mede dankzij de bijdrage van de overnames op het gebied van logistieke diensten die wij vorig jaar hebben gedaan. De sterke toename van het volume is de reden voor de geplande investeringen in groei. Dit is zichtbaar in ons resultaat. De bouw van drie nieuwe sorteercentra is van start gegaan. We verwachten dat deze tegen het eind van het jaar bij gaan dragen aan efficiencyverbeteringen.

Het resultaat bij International was onbevredigend. De concurrentie bleef hevig, vooral in Duitsland en Italië.

We bevestigen onze outlook voor 2018. Wij blijven streven naar het uitkeren van een progressief dividend. De AVvA heeft het dividend van € 0,23 per aandeel voor 2017 goedgekeurd. Het slotdividend van € 0,17 per aandeel zal betaalbaar worden gesteld op 9 mei.”