Versnelling transformatie

Onderliggend cash bedrijfsresultaat van € 225 miljoen in FY 2017 - voorgesteld dividend over 2017 € 0,23 per aandeel

Den Haag

Volledig persbericht

Sterke groei e-commerce - business trends houden aan in Q4 2017

Financiële highlights 4e kwartaal/boekjaar 2017

 • Omzet € 980 miljoen (Q4 2016: € 955 miljoen); FY 2017 € 3.495 miljoen (FY 2016: €3.413 miljoen) 
 • Omzet gerelateerd aan e-commerce steeg naar 38% (2016: 33%) 
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat € 98 miljoen (Q4 2016: € 110 miljoen); FY 2017 €225 miljoen (FY 2016: € 245 miljoen) 
 • Genormaliseerde winst voor de periode € 59 miljoen (Q4 2016: € 84 miljoen); FY 2017 €148 miljoen (FY 2016: € 135 miljoen) 
 • Genormaliseerde nettokasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten € 84 miljoen in Q4 (Q4 2016: € 116 miljoen) en € (22) miljoen FY 2017 (FY 2016: € 10 miljoen) 
 • Positief geconsolideerd eigen vermogen van € 34 miljoen (2016: EUR (79) miljoen).

Operationele highlights 4e kwartaal 2017

 • Volume geadresseerde post daalde met 10,8% (FY 2017: 9,9%); gecorrigeerde volumedaling 10,1% (FY 2017: 9,7%)
 • Bezorgkwaliteit in 2017 95,4%, boven wettelijk minimum 
 • Kostenbesparing gerealiseerd van € 9 miljoen (FY 2017: € 56 miljoen) 
 • Volume Pakketten steeg met 20% (FY 2017: 17%)

Dividend 2017

 • Proposed dividend 2017 of €0.23 per share, subject to approval by AGM on 17 April 2018

Versnelling transformatie outlook 2018 en bijgestelde ambitie voor 2020

 • Bevestiging strategie gericht op ontsluiten waarde door versnelde transformatie 
 • Extra kostenbesparingen van € 40 miljoen op middellange termijn om sterkere volumedaling bij Mail in Nederland op te vangen 
 • Verwachte financiële impact van ACM-maatregelen toegenomen naar € 50 miljoen - €70 miljoen, volledig zichtbaar in 2020 
 • Verwacht onderliggend cash bedrijfsresultaat voor 2018: € 160 miljoen - € 200 miljoen, door grotere impact regelgeving, sterkere daling postvolume die niet geheel gecompenseerd wordt door kostenbesparingen, extra en snellere investeringen in infrastructuur Pakketten en vertraagd herstel International 
 • Ambitie onderliggend cash bedrijfsresultaat 2020 aangepast naar € 230 miljoen - € 300 miljoen 
 • Om ordelijke en rationele aanpassing Nederlandse postmarkt mogelijk te maken aan realiteit van dalende volumes, moet regelgeving zo snel mogelijk worden aangepast en consolidatie is onvermijdelijk 
 • Verwachtingen en ambities onder voorbehoud van uiteindelijke implementatie van AMM-besluit 
 • Bevestiging streven naar progressief dividend

CEO statement

Herna Verhagen, CEO van PostNL: "De belangrijkste business trends die wij zagen in de eerste drie kwartalen van 2017 zetten zich door in het laatste kwartaal van het jaar. Pakketten boekte opnieuw een sterk resultaat, met een recordvolume in het piekseizoen en weerspiegelt de inzet van extra capaciteit. Bij Mail in Nederland was de volumedaling groot als gevolg van toenemende concurrentie, die wordt ondersteund door regelgeving. Kostenbesparingen, prijsverhogingen en een aantal positieve incidentele posten waren onvoldoende om het effect van de dalende volumes te compenseren. Bij International zagen we wederom vertraging in het herstel, vooral als gevolg van hevige concurrentie.

Dit resulteerde in een onderliggend cash bedrijfsresultaat van € 225 miljoen voor 2017, conform onze verwachtingen. Dankzij ons resultaat sloten wij 2017 af met een positief eigen vermogen van € 34 miljoen. Dit is een nieuwe mijlpaal die onze solide financiële positie bewijst. Wij zullen onze aandeelhouders voorstellen om een dividend van € 0,23 per aandeel over 2017 goed te keuren.

Wij bevestigen onze strategie die gericht is op het ontsluiten van waarde door het versnellen van onze transformatie. Het feit dat al 38% van onze omzet per eind 2017 gerelateerd was aan e-commerce, illustreert dat onze transformatie steeds sneller gaat. Dit gaat gepaard met uitdagingen en kansen.

De onverminderd snel groeiende e-commercemarkt vereist dat wij meer en sneller moeten investeren in de capaciteit van onze infrastructuur bij Pakketten, zowel in Nederland als in België. Om onze positie als het toonaangevende logistieke e-commerce bedrijf in de Benelux te verstevigen, blijven wij ook ons dienstenpakket verder ontwikkelen, bijvoorbeeld in groeimarkten zoals voeding en gezondheid. Deze extra investeringen zullen ons resultaat op korte termijn afvlakken, maar wij verwachten dat ze daarna gaan bijdragen aan meer winstgevende groei.

Bij International richten we ons op verbetering van de cash winstgevendheid door het grijpen van nieuwe mogelijkheden die ontstaan door de wereldwijde e-commerce groei met onze cross-borderactiviteiten. In Italië richten wij ons op de verdere uitrol van de pakketactiviteiten van Nexive en versterking van onze positie in het postsegment. Het doel van Postcon is versterking van de positie door meer volumes aan te trekken en tegelijkertijd de resultaten te verbeteren door het implementeren van verschillende initiatieven ter verbetering van de business.

Wij blijven ons concentreren op een duurzame cashflow bij Mail in Nederland door onze strategie voort te zetten van het compenseren van de volumedaling met kostenbesparingen en gerichte prijsstijgingen. Echter, de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving hebben steeds ingrijpendere gevolgen voor Mail in Nederland, zowel operationeel als financieel. De nieuwe toegangsregelgeving biedt de mogelijkheid voor postbedrijven om gebruik te maken van het PostNL netwerk tegen vastgestelde tarieven en condities die niet beschikbaar zijn voor consumenten. Nu we de eerste maanden achter de rug hebben waarin we hebben kunnen ervaren wat het AMM-besluit in de praktijk betekent, moeten we concluderen dat de verwachte impact nog groter is dan oorspronkelijk geraamd: tussen € 50 miljoen en € 70 miljoen en volledig zichtbaar in 2020. Dit komt vooral door een groter dan verwacht verlies van volume aan andere postbedrijven. Als gevolg van dit effect van regelgeving gaan wij daarom uit van een hogere daling van ons volume aan geadresseerde post van 10% tot 12% in 2018. Om het effect van de volumedaling gedeeltelijk te mitigeren hebben we € 40 miljoen extra kostenbesparingen geïdentificeerd, voornamelijk in overhead. We verwachten dat deze kostenbesparingen zichtbaar worden richting 2021.

De combinatie van de fundamenteel veranderende en krimpende Nederlandse postmarkt met het regelgevende kader zal uiteindelijk de duurzaamheid van de postbezorging en de dienstverlening, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van het Nederlandse postnetwerk beschadigen. Om een ordelijke en rationele aanpassing aan de dalende volumes te faciliteren, moet de regelgeving zo snel mogelijk worden aangepast en is consolidatie van de partijen in de postmarkt onvermijdelijk.

In verband met het bovenstaande stellen wij onze ambitie voor het onderliggende cash bedrijfsresultaat voor 2020 bij naar tussen € 230 miljoen en € 300 miljoen. Voor 2018 verwachten wij een onderliggend cash bedrijfsresultaat van tussen € 160 miljoen en € 200 miljoen. Wij blijven streven naar het uitkeren van progressief dividend. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat we een goede balans kunnen blijven vinden tussen het aanpassen van onze postactiviteiten in de uitdagende Nederlandse postmarkt en het uitbreiden van onze positie als aanbieder van e-commerce oplossingen, waarmee wij waarde op lange termijn creëren voor al onze stakeholders, inclusief onze aandeelhouders."