Voorlopige resultaten: PostNL overtreft eerdere verwachtingen voor resultaat en kasstroom ruim

Den Haag, 21 januari 2021 – PostNL publiceert vandaag voorlopige resultaten die hoger uitkwamen door de tweede lockdown in Nederland sinds half december. De ontwikkeling van de bedrijfsresultaten versnelde hierdoor nog verder. PostNL heeft in 2020 337 miljoen pakketten bezorgd, een recordaantal. Van dat aantal is naar schatting ongeveer 25 miljoen eenmalig, gerelateerd aan Covid-19. Tegelijkertijd behaalde Mail in Nederland in de laatste weken van het jaar een uitzonderlijk resultaat nadat er tijdens de lockdown meer wenskaarten en losse post werden verstuurd. De verwachte totale omzet over 2020 bedraagt € 3.250 miljoen. De genormaliseerde EBIT over 2020 bedraagt naar verwachting circa € 240 miljoen, fors meer dan eerder aangegeven. De vrije kasstroom was eveneens zeer sterk: circa € 185 miljoen.

Press release (EN)
Persbericht (NL)

Herna Verhagen, CEO PostNL: “Voor de samenleving als geheel en voor PostNL kan 2020 worden omschreven als een uitzonderlijk jaar in ongekende omstandigheden. Dankzij de enorme inzet van onze mensen en de veerkracht van onze bedrijfsactiviteiten konden we een essentiële rol in de samenleving vervullen. De gezondheid en veiligheid van onze eigen mensen en van de consument stellen we daarbij altijd op de eerste plaats. Onze resultaten waren het gevolg van zeer sterke bedrijfsprestaties bij zowel Pakketten als Mail in Nederland. Deze uitzonderlijke resultaten verdienen een uitzonderlijke erkenning. Na de sterke resultaten van het vierde kwartaal verhogen we de resultaatuitkering voor onze mensen. En we belonen ook de mensen die in dienst zijn bij onze sorteer- en bezorgpartners van Pakketten in Nederland met een extra betaling. Daarnaast maakt de verbetering van onze financiële positie het mogelijk om over 2020 weer dividend uit te keren, zoals eerder al was aangekondigd.”

Sterke operationele bedrijfsresultaten krijgen forse impuls in laatste weken van 2020

De volumegroei bij Pakketten bedroeg het vierde kwartaal 29,6% (2020: 19,2%). In 2020 heeft PostNL 337 miljoen pakketten bezorgd. Daarvan zijn er naar schatting ongeveer 25 miljoen eenmalig, in verband met Covid-19. De gunstige prijs/mix-ontwikkeling was ook in het vierde kwartaal weer zichtbaar en er was een positief effect van optimalisatiemaatregelen. In combinatie met de meer gelijkmatige verdeling van de volumestroom bewees de flexibele infrastructuur het potentieel van het bedrijfsmodel in deze uitzonderlijke situatie. Zowel Spring als Logistiek realiseerden weer een goed resultaat. De genormaliseerde EBIT bedraagt in het vierde kwartaal naar verwachting € 75 miljoen, een stijging van € 35 miljoen vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 (FY 2020: € 209 miljoen, waarvan circa € 40 miljoen wordt aangemerkt als eenmalig in verband met Covid-19).

Bij Mail in Nederland bedroeg de volumedaling het vierde kwartaal 0,2% (2020: 9,6%). De reguliere substitutie werd bijna geheel teniet gedaan door een herstel in direct mail en meer wenskaarten. Dat laatste zorgde voor een gunstigere prijs/mix-ontwikkeling, die zich naar verwachting niet zal herhalen. Verder leverde de consolidatie van Sandd een positieve bijdrage aan het resultaat: doordat er in het vierde kwartaal van 2020 geen verdere integratiekosten waren, zijn de volledige synergie-effecten nu zichtbaar. De genormaliseerde EBIT bedraagt naar verwachting circa € 82 miljoen in het vierde kwartaal, een toename van € 67 miljoen vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 (2020: € 96 miljoen, waarvan circa € 15 miljoen aangemerkt als eenmalig in verband met Covid-19).

Sterke ontwikkeling vrije kasstroom in 2020 en verbeterde financiële positie

De vrije kasstroom kwam in 2020 uit op circa € 185 miljoen. Dit was te danken aan het uitzonderlijke bedrijfsresultaat en specifieke acties als het pensioenakkoord, streng werkkapitaalbeheer, de sale-and-lease-back transactie en verdere risico-afbouw van de portefeuille van PostNL door de verkoop van Nexive, PCS, Spotta en Adeptiv. Exclusief de slotbetaling hoofde van de overgangsregelingen (€ 200 miljoen) en de opbrengsten van de sale-and-lease-back transactie (€ 146 miljoen) was de vrije kasstroom uit op circa € 240 miljoen.

Dankzij deze verbeterde financiële positie kan PostNL over 2020 een dividend voorstellen. Dat zal bij de AVA van 2021 aan de aandeelhouders worden voorgelegd. Basis voor die dividenduitkering is het genormaliseerde totaalresultaat. Dat komt over 2020 naar verwachting uit op circa € 195 miljoen.

Op weg in 2021

Door de aanhoudende ongekende omstandigheden blijft het zicht op de toekomstige ontwikkelingen beperkt. De lockdown duurt voort, hetgeen leidt tot aanhoudend sterke pakketvolumes maar ook tot extra kosten, bijvoorbeeld om de PostNL-punten in niet-essentiële winkels open te houden. PostNL veronderstelt dat het effect van Covid-19 op de bedrijfsactiviteiten geleidelijk wegebt in 2021. Op basis van de voorlopige resultaten over 2020 en de huidige veronderstellingen verwacht PostNL:

  • Een genormaliseerde EBIT in 2021 die hoger is dan de genormaliseerde EBIT 2020 gecorrigeerd voor het exceptionele Covid-19 resultaat van circa € 55 miljoen
    • verbetering van de bedrijfsresultaten, voornamelijk bij Pakketten
    • hogere pensioenkosten (circa € 20 miljoen non-cash grotendeels door een lagere rentevoet) en aanloopkosten van nieuwe pakkettensorteercentra (circa € 10 miljoen)
  • Een verder toenemende vrije kasstroom
  • Een genormaliseerd totaalresultaat dat vergelijkbaar is met dat over 2020

PostNL gaat door met de investeringen in het netwerk om de toekomstige groei van de e-commerce te kunnen opvangen. Verder wordt de digitalisering van activiteiten versneld.

Publicatie Q4/FY resultaten en vooruitzichten 2021

Meer informatie over het ‘Digital Next’-programma wordt op 1 maart 2021 gepresenteerd, tegelijkertijd met de volledige jaarcijfers van PostNL en vooruitzichten voor 2021, inclusief de financiële consequenties van Digital Next.

Op de cijfers in dit persbericht is geen accountantscontrole uitgevoerd.