Projecten met impact

Samen werken we aan projecten die ertoe doen

Samen met verschillende organisaties en alle PostNL’ers werken we aan projecten die ertoe doen.

Nationaal Ouderenfonds

De tijd rondom de feestdagen is voor veel ouderen een extra moeilijke periode. Daarom organiseert het Ouderenfonds, samen met ons en Kidsweek, sinds 2019 De Grote Kerstkaartenactie. Samen bezorgen we zo veel mogelijk ouderen een warme kerstwens. Waardoor zij zich in de feestdagenperiode iets minder alleen voelen. Zo worden kwetsbare groepen senioren weer (even) onderdeel van de maatschappij.

Wat doen we?
Aan het eind van het jaar roepen we heel Nederland op om kerstkaarten te sturen naar het Ouderenfonds. We bezorgen lespakketten bij scholen, waarmee de kinderen kerstkaarten kunnen maken. Vorig jaar maakten kinderen ruim 250.000 ouderen blij met een kaartje. Wil jij dit jaar ook meedoen? Dat kan!

Leger des Heils

Veel volwassenen zijn wel eens eenzaam. Dan is het fijn als er in de buurt een plek is waar je thuiskomt en gezien wordt. Dat zijn de buurthuiskamers van het Leger des Heils. Iedereen is er welkom - voor een kop koffie en een praatje.

Wat doen we?
Bij de buurthuiskamers plaatsen we pakketautomaten. Zo maken we de buurthuiskamers meer bekend bij mensen in de buurt. We doneren voor elk pakket dat hier wordt opgehaald een bijdrage aan het Leger des Heils. Voor bijvoorbeeld een kop koffie of een kop soep.

Wat kun jij doen?
Het Leger des Heils heeft zo’n 130 buurthuiskamers. Bij een aantal staan inmiddels een pakketautomaat. Laat jij je pakket in de pakketautomaat bezorgen, dan steun je het Leger des Heils. Of loop eens naar binnen bij de buurthuiskamer!

Stichting Jarige Job

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautje, hangen er geen slingers en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek. Stichting Jarige Job helpt door een verjaardagsbox te geven. In de verjaardagsbox zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school!

Wat doen we?
We zetten al sinds 2016 het PostNL-bezorgnetwerk in om deze pakketten het hele jaar door te bezorgen. Daarnaast roepen we consumenten jaarlijks op om een cadeau te geven aan een ander kind. Wij zorgen er voor dat consumenten dit cadeau gratis kunt versturen naar Stichting Jarige Job.

Wat kun jij doen?
In januari en februari roepen we met de actie #mooigebaar iedereen op een cadeau te doneren. Wij stellen gratis verzendlabels beschikbaar en bezorgen de cadeaus bij Jarige Job. Wil je de rest van het jaar ook iets doen?

"Het is prachtig om te zien hoeveel mensen deze actie steunen. Ook medewerkers van PostNL helpen ons met woord en daad. Door al die hulp kunnen kinderen een echte verjaardag vieren. En dat is een onvoorstelbaar mooi gebaar."

Huib Lloyd, oprichten van Stichting Jarige Job

Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels is dé goededoelenorganisatie van en door kinderen. Ze zorgen ervoor dat honderdduizenden kinderen steviger in hun schoenen staan, in Nederland en daarbuiten. Jaarlijks organiseren ze de Kinderpostzegelactie, waar wij partner van zijn.

Wat doen we?
Wij geven sinds 1924 voor Stichting Kinderpostzegels de kinderpostzegels uit om geld in te zamelen. De opbrengst gaat naar de projecten van de stichting die gericht zijn op het welzijn van kwetsbare kinderen. In 2023 deden er weer duizenden basisschoolleerlingen mee met de actieweek. Dat bracht 9.608.090 euro op. Bijna 600.000 euro meer dan vorig jaar! De opbrengst gaat naar de steeds grotere groep kinderen die door zorgen of problemen thuis vastloopt op school.

Wat kun jij doen?
De kinderpostzegelactie bestaat in 2024 100 jaar. Dat wordt gevierd met een bijzondere en feestelijke editie. Houd de site van Stichting Kinderpostzegels in de gaten voor meer informatie.

Stichting Lezen & Schrijven

Ongeveer 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Ze zijn laaggeletterd. Stichting Lezen & Schrijven zet zich lokaal en regionaal in om met verschillende partijen laaggeletterdheid te voorkomen, te verminderen en de samenleving toegankelijker te maken voor iedereen.

Wat doen we?
We verzorgen een uitnodiging voor een kopje koffie in een taalhuis. Dit is vaak de bibliotheek. Lokale organisaties werken er samen om mensen te helpen met taal, rekenen of digitale vaardigheden. We leveren kaartjes en postzegels bij de taalhuizen, zodat cursisten kunnen oefenen met een kaartje schrijven én ontdekken hoe leuk het is om post te versturen en ontvangen.

Eén tegen eenzaamheid

Meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen. Dat zijn meer dan 700.000 ouderen. Dat baart ons zorgen. En als we niets doen, zijn er in 2030 meer dan 1 miljoen ouderen die zich eenzaam voelen! Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken. Door eenzaamheid eerder te signaleren en bespreekbaar te maken.

Wat doen we?
Pakketbezorgers die dat graag willen, kunnen opgeleid worden om eenzaamheid te herkennen. In 11 gemeenten kunnen ze vrijwillig signalen melden bij plaatselijke welzijnsorganisaties. Bijvoorbeeld wanneer iemand altijd alleen is, al een tijdje niet meer opendoet, of de post zich opstapelt. De welzijnsorganisatie gaat binnen 48 uur naar het adres om te kijken of iemand inderdaad eenzaam is en of er een vervolgactie nodig is. Met genoeg ogen en oren in de samenleving kunnen we zo echt iets tegen eenzaamheid doen.

Wat kun jij doen?
Heb je een familielid, vriend of buur die zich misschien eenzaam voelt? Bedenk dan dit: er is altijd wel iets dat iemand leuk vindt om te doen, samen met jou of met anderen. Een steuntje in de rug kan veel betekenen!

"Ik kwam ooit bij een klant in een verzorgingshuis. Daar lag nog een pakket van 3 maanden geleden. Toen ik aanbelde deed niemand open. De buren vertelden mij gelukkig dat ze haar pas nog hadden gezien. Ik kon verder eigenlijk niks doen. Nu heb ik een optie om te signaleren. Da’s fijn.”

Pakketbezorger Daniël over Eén tegen eenzaamheid

Koningsspelen

Kinderen bewegen steeds minder. Het is daarom van belang om kinderen en hun ouders te laten zien dat actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is! En dat vind je terug in de Koningsspelen. Een sportief Oranjefeest waar in 2023 1,3 miljoen kinderen van 6000 basisscholen aan meededen. De dag bestaat uit een Koningsontbijt en gezamenlijke, sportieve activiteiten.

Wat doen we?
Koninklijke PostNL bezorgt de sport- en feestpakketten voor de Koningsspelen bij alle deelnemende scholen. Zowel in Nederland als bij Nederlandse scholen daarbuiten. Zo maken we het mogelijk dat 1,3 miljoen basisschoolleerlingen een sportief Oranjefeest kunnen vieren.

“Elke keer als ik kom aanlopen met het sport- en feestpakket, worden de kinderen op de scholen hartstikke enthousiast.”

Pakketbezorger Gillio de Jezus over de Koningsspelen

De Mussen

Kansen op ontwikkeling voor kinderen, jongeren en hun ouders in de Haagse Schilderswijk. Dat is de missie van De Mussen, het oudste buurthuis van Nederland. Het probeert hiermee een verschil te maken voor de meer dan 2000 buurtbewoners, van alle leeftijden en diverse achtergronden, die wekelijks De Mussen bezoeken.

Wat doen we?
Het hoofdkantoor van PostNL (het Stationspostgebouw) staat op de grens van het Laakkwartier en de Schilderswijk, waar buurtcentrum De Mussen al bijna een eeuw een belangrijke functie voor de wijkbewoners heeft. Door onze kennis te delen, willen we een bijdrage leveren aan de missie van De Mussen om de kansen op ontwikkeling te vergroten voor bewoners van de Haagse Schilderswijk. Samen met De Mussen geven we wijkbewoners die dat nodig hebben een steuntje in de rug. Zo steunen wij de Schilderswijk Moeders. Deze moeders helpen sociaal isolement te verminderen, zelfredzaamheid van wijkbewoners te vergroten en de persoonlijke ontwikkeling van de vrouwen zelf te stimuleren.

Vragen of opmerkingen?

Neem voor vragen of opmerkingen over het PostNL Bijzondere Momenten Fonds contact met ons op via e-mail.