Aanzienlijke stijging tevredenheid zelfstandige bezorgondernemers over het werken voor PostNL

Den Haag, 20 oktober 2020 - De tevredenheid onder zelfstandige bezorgondernemers en pakketbezorgers die voor hen werken is (in de afgelopen 12 maanden) tijdens de coronaperiode aanzienlijk toegenomen. In 2020 was 92% van de bezorgondernemers zeer tevreden tot neutraal over de samenwerking, waar dat vorig jaar nog 82% was. Ook de tevredenheid onder hun medewerkers is gestegen. 72% van de pakketbezorgers in dienst van bezorgondernemers zijn (zeer) tevreden over hun werk voor PostNL ten opzichte van 66% vorig jaar. De categorie neutraal daalde van 27% naar 21%. Dat blijkt uit de Samenwerkingsbarometer, een jaarlijks representatief onderzoek door een extern bureau in opdracht van PostNL.

PostNL heeft zich in de afgelopen jaren hard gemaakt voor meer pakketbezorgers in loondienst. Inmiddels heeft 80% van de pakketbezorgers een arbeidsovereenkomst en werkt in loondienst óf bij PostNL (PostNL-cao) óf bij een ondernemer (BGV-cao).
Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten & Logistiek van PostNL zegt: “De pakketbezorgers van PostNL zijn cruciaal voor ons bedrijf en worden met een ruime 8,5 gewaardeerd door de mensen die pakketten thuis ontvangen. Wij zijn ook heel blij dat we met 70% van onze bezorgondernemers al meer dan 10 jaar samenwerken. De meeste ondernemers groeien met ons mee door meer routes te rijden als zij dat willen. De uitkomsten van dit onderzoek laten een mooie stijging zien in een jaar dat het online winkelen een grote vlucht heeft genomen.” Vanaf het begin van de coronacrisis hebben consumenten in Nederland en België aanzienlijk meer besteld bij webshops. Deze stijging heeft geleid tot fors hogere volumes en meer omzet voor bezorgondernemers.

PostNL Samenwerkingsbarometer

Sinds 2016 laat PostNL jaarlijks de Samenwerkingsbarometer uitvoeren om inzicht te krijgen in de samenwerking met bezorgondernemers en hun medewerkers. 276 bezorgondernemers en 1204 externe pakketbezorgers hebben meegewerkt aan het onderzoek in 2020. Met de uitkomsten worden elk jaar gerichte verbeteracties uitgevoerd om de operationele samenwerking te verbeteren en verder te bouwen aan de duurzame relatie tussen partners en PostNL. Zo is op basis van de uitkomsten van vorig jaar gestart met het vernieuwen van handterminals waar pakketten mee gescand worden. Ook is het percentage zware pakketten in het afgelopen jaar met bijna 30% verminderd.
Kaashoek vervolgt: “De resultaten van de Samenwerkingsbarometer dit jaar zijn mooi maar wij willen ons blijven verbeteren in deze snel groeiende pakkettenmarkt. We organiseren jaarlijks klankbordgroepen met ondernemers en elke ondernemer heeft een eigen contactpersoon bij PostNL. Zo blijven we in gesprek om het elk jaar nog beter te doen. “

Bijlage: Infographic over pakketbezorging bij PostNL

Pakketbezorger infographic