Persberichten

RSS feed.

PostNL publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2023

Den Haag – De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. wordt gehouden op 18 april 2023. De vergadering vindt plaats in hybride vorm. Op de agenda staan onder andere het voorstel tot enkele benoemingen, de bespreking van het …

PostNL draagt Martin Plavec voor als lid Raad van Commissarissen

Den Haag, 27 februari 2023 - De Raad van Commissarissen van PostNL draagt Martin Plavec voor als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Het voorstel tot benoeming van Martin Plavec is in samenspraak met VESA Equity Investm …

Vakorganisaties stemmen in met nieuwe cao PostNL

Den Haag, 19 januari 2023 - De leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel (BVPP) en CNV hebben ingestemd met het principeakkoord over de nieuwe cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. In de beide cao's is een loonstijging afgespr …

Principeakkoord PostNL met CNV en BVPP over nieuwe cao’s 

Den Haag, 6 januari 2023 - PostNL en vakorganisaties BVPP en CNV hebben een principeakkoord getekend over een nieuwe cao voor PostNL en een nieuwe cao voor zaterdagbestellers. Hierin is een loonstijging afgesproken oplopend tot 9,5 procent in totaal  …

Aanpassing pensioenregeling PostNL voor hogere indexatie

De pensioenregeling van PostNL wordt verbeterd voor alle deelnemers van het Pensioenfonds PostNL. PostNL, het pensioenfonds en de vakorganisaties hebben hier gezamenlijk toe besloten. De aanpassing van de pensioenregeling, in combinatie met de solide …

Rechter stelt PostNL in het gelijk over acties FNV

Den Haag, 22 november 2022 - De rechter in Den Haag gebiedt FNV om haar leden binnen 24 uur op te roepen om tot 6 januari 2023 af te zien van collectieve acties waarbij geen rekening wordt gehouden met de randvoorwaarden die PostNL heeft gesteld. Dez …

PostNL treft maatregelen om impact van stakingsacties te beperken

Den Haag, 21 november 2022 - PostNL neemt maatregelen om de impact van aangekondigde FNV-acties op de dienstverlening in de week van Black Friday te beperken. Zo worden er operationele maatregelen genomen om de essentiële dienstverlening, zoals de be …

Persvragen

Heeft u persvragen over onze strategie, producten en diensten? Of vragen over onze standpunten? Neem contact op met onze woordvoerders.