Menu

Persberichten

RSS feed.

PostNL en vakorganisaties bereiken principeakkoord cao’s

Den Haag - PostNL en vakorganisaties BVPP, CNV en VHP2 hebben principeakkoorden bereikt over een nieuwe cao voor PostNL en cao voor zaterdagbestellers. Deze vakorganisaties leggen beide principeakkoorden positief voor aan hun achterban. Ook de FNV le …

Rechter verbiedt kerststaking bij PostNL

De rechter in Den Haag heeft FNV vandaag verboden om tijdens de kerstperiode langer dan 15 minuten per dag actie te voeren bij PostNL. Deze uitspraak voorkomt dat acties leiden tot grote verstoringen in de post- en pakketbezorging in de drukste perio …

PostNL naar de rechter om kerststaking te voorkomen

Den Haag - PostNL spant een kort geding aan tegen vakbond FNV om een staking in de kerstperiode te voorkomen. Dit besluit is genomen vanwege de mogelijke consequenties die een staking zou hebben voor klanten, medewerkers en het bedrijf in de drukste …

Inzet PostNL voor nieuwe cao in brief aan vakorganisaties

Den Haag - PostNL is blij met de mededeling dat drie van de vier vakorganisaties hebben besloten om het cao-overleg te hervatten. PostNL roept ook FNV op om, in het belang van medewerkers en de onderneming, deel te nemen aan het overleg en af te zien …

PostNL maakt nieuwe tarieven bekend

Den Haag - De postzegel voor brieven in Nederland kost vanaf januari 2019 € 0,87. Nu is dat € 0,83. Deze stijging van 4,8% valt ruim binnen de door de ACM vastgestelde tariefruimte.

Ook vandaag post gewoon bezorgd in Nederland

Den Haag – De post is vandaag gewoon bezorgd in Nederland. Dat betekent dat bijna alle medewerkers van PostNL vandaag hebben gewerkt. De oproep van FNV heeft tot weinig actiebereidheid geleid.

PostNL wint beroepszaak over Aanmerkelijke Marktmacht

Den Haag – Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag heeft PostNL in het gelijk gesteld in de beroepszaak over het Marktanalysebesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en heeft dit besluit vernietigd. ACM heeft niet aa …

Persvragen

Heeft u persvragen over onze strategie, producten en diensten? Of vragen over onze standpunten? Neem contact op met onze woordvoerders.