Menu

Persberichten

RSS feed.

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Den Haag, 19 april 2016 - Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van PostNL N.V. de jaarrekening over 2015 vastgesteld. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.

Duitse activiteiten blijven onderdeel van PostNL

Den Haag, 14 april 2016 – De strategische heroriëntatie van de internationale activiteiten van PostNL, die in mei 2015 is aangekondigd, heeft geleid tot het besluit van PostNL om te blijven investeren in zijn Duitse activiteiten (Postcon). Dit beslui …

PostNL lidstaat van herkomst

Den Haag, 16 februari 2016 - Als gevolg van de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie is PostNL N.V. op grond van artikel 25a lid 2 van de Wet financieel toezicht gehouden om bekend te maken wat haar zogeheten lids …

Definitief akkoord over cao postbezorgers

Den Haag, 27 januari 2016 - De leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel, FNV Publiek Belang en CNV Publieke Diensten hebben ingestemd met het principeakkoord over de nieuwe cao voor postbezorgers. PostNL heeft hierdoor een definitief akko …

PostNL: Kerstrecord van ruim 1.4 miljoen pakketten op één dag

Den Haag, 23 december 2015 – PostNL verwerkte en bezorgde gisteren meer dan 1,4 miljoen pakketten. Dit is 30% meer dan vorig jaar en 100.000 meer dan op 1 december, de recorddag voor Sinterklaas toen ruim 1,3 miljoen pakketten werden bezorgd. Kerstpa …

PostNL en vakorganisaties bereiken principeakkoord cao postbezorgers

Den Haag, 18 december 2015 – PostNL en de vakorganisaties Bond van Post Personeel, FNV Publiek Belang en CNV Publieke Diensten hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor postbezorgers. Er staan onder andere afspraken in over salarisv …

PostNL bestrijdt besluit ACM

Den Haag, 11 december 2015 – ACM heeft vandaag een besluit gepubliceerd waardoor PostNL verplicht wordt concurrenten inzicht te geven in de zakelijke tarieven en voorwaarden. Andersom krijgt PostNL dat inzicht niet, waardoor de concurrentie altijd ee …

Persvragen

Heeft u persvragen over onze strategie, producten en diensten? Of vragen over onze standpunten? Neem contact op met onze woordvoerders.