Persberichten

RSS feed.

ACM: voorgenomen samenvoeging PostNL en Sandd vergunningsplichtig

Den Haag - De Autoriteit Consument en Markt heeft bekend gemaakt dat de voorgenomen samenvoeging van de postnetwerken van PostNL en Sandd vergunningsplichtig is. Dit betekent dat de eerste fase van de toetsing is afgerond. PostNL en Sandd zullen nu e …

PostNL bereikt definitieve cao-akkoorden

Den Haag, 4 maart 2019 – De leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel (BVPP), CNV Publieke Diensten en VHP2 hebben ingestemd met het principeakkoord over de nieuwe cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. De nieuwe cao’s zijn van …

PostNL gaat werken met uitzendkrachten in pakkettensorteercentra

Den Haag - PostNL heeft besloten om te stoppen met contracting en te gaan werken met uitzendkrachten in zijn pakkettensorteercentra. PostNL vindt gelijke beloning voor pakketsorteerders van belang en wil duidelijkheid geven in de maatschappelijke dis …

PostNL en vakorganisaties bereiken principeakkoord cao’s

Den Haag - PostNL en vakorganisaties BVPP, CNV en VHP2 hebben principeakkoorden bereikt over een nieuwe cao voor PostNL en cao voor zaterdagbestellers. Deze vakorganisaties leggen beide principeakkoorden positief voor aan hun achterban. Ook de FNV le …

PostNL kondigt voornemen aan tot herbenoeming Herna Verhagen als CEO

Den Haag - De Raad van Commissarissen van PostNL heeft het voornemen om Herna Verhagen opnieuw voor vier jaar te benoemen als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van PostNL tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019.

Rechter verbiedt kerststaking bij PostNL

De rechter in Den Haag heeft FNV vandaag verboden om tijdens de kerstperiode langer dan 15 minuten per dag actie te voeren bij PostNL. Deze uitspraak voorkomt dat acties leiden tot grote verstoringen in de post- en pakketbezorging in de drukste perio …

PostNL naar de rechter om kerststaking te voorkomen

Den Haag - PostNL spant een kort geding aan tegen vakbond FNV om een staking in de kerstperiode te voorkomen. Dit besluit is genomen vanwege de mogelijke consequenties die een staking zou hebben voor klanten, medewerkers en het bedrijf in de drukste …

Persvragen

Heeft u persvragen over onze strategie, producten en diensten? Of vragen over onze standpunten? Neem contact op met onze woordvoerders.