Persberichten

RSS feed.

Inzet PostNL voor nieuwe cao in brief aan vakorganisaties

Den Haag - PostNL is blij met de mededeling dat drie van de vier vakorganisaties hebben besloten om het cao-overleg te hervatten. PostNL roept ook FNV op om, in het belang van medewerkers en de onderneming, deel te nemen aan het overleg en af te zien …

PostNL maakt nieuwe tarieven bekend

Den Haag - De postzegel voor brieven in Nederland kost vanaf januari 2019 € 0,87. Nu is dat € 0,83. Deze stijging van 4,8% valt ruim binnen de door de ACM vastgestelde tariefruimte.

Ook vandaag post gewoon bezorgd in Nederland

Den Haag – De post is vandaag gewoon bezorgd in Nederland. Dat betekent dat bijna alle medewerkers van PostNL vandaag hebben gewerkt. De oproep van FNV heeft tot weinig actiebereidheid geleid.

PostNL wint beroepszaak over Aanmerkelijke Marktmacht

Den Haag – Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag heeft PostNL in het gelijk gesteld in de beroepszaak over het Marktanalysebesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en heeft dit besluit vernietigd. ACM heeft niet aa …

Reactie PostNL op uitkomst postdialoog

Den Haag - PostNL verwelkomt de aanbevelingen uit de postdialoog en de conclusies die staatssecretaris Keijzer daaraan verbindt. PostNL heeft in de dialoog de urgentie van aanpassing van de regelgeving benadrukt, gegeven de ingrijpende en onomkeerbar …

Persvragen

Heeft u persvragen over onze strategie, producten en diensten? Of vragen over onze standpunten? Neem contact op met onze woordvoerders.